Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Start: szakértői bizottság létrehozását szorgalmaztuk a KSZ jutalékrendszerrel és ruházati ellátással kapcsolatos mellékletei esetében!


A február 1-jei online videókonferencia keretében tartott VÉT-ülésen folytatódott a munkáltató által a KSZ „egységesítése” címén előterjesztett javaslat egyeztetése.

A munkáltató a 2019. évi tényadatokból levezetett számszaki adatokkal igyekezett alátámasztani, hogy a munkavállalók számára előnyös lenne a rendkívüli munka pótléksávjainak átalakítása. Szakszervezetünk – tisztségviselőink megkérdezését követően – továbbra sem támogatta a  javaslatot, különös tekintettel arra, hogy a megszüntetésre javasolt 151-200 óra közötti sáv (ami jelenleg 100%-os pótlékra jogosít) díjazásának 75%-ra csökkenését álláspontunk szerint nem kompenzálná megfelelően a 200 óra felett javasolt emelés (130%-ról 150%-ra).

Emellett ismételten hangsúlyoztuk, hogy nem kívánjuk eltörölni azt a vívmányt, hogy a jegyvizsgálói munkakörcsaládban a 200 óra feletti rendkívüli munkaidő elrendeléséhez a munkavállaló hozzájárulása is szükséges.

A kapcsolási pótlék esetében a munkáltató a díjazás emelésére (400 Ft helyett 450 Ft/kapcsolás) tett javaslatot, viszont a pótlékra jogosító esetkörök szűkítésével, így erre végleges álláspont nem alakult ki, a továbbiakban visszatérünk rá.

A vasúti alaptevékenységgel kapcsolatos munkakör betöltésére egészségileg alkalmatlanná váló munkavállalókról szóló KSZ 53.§ esetében kértük, hogy a volt „gépész” munkaköröket tételesen sorolja fel a munkáltató az erre vonatkozó listában.

Támogattuk a vállalati gépjárművezetési pótlék és a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés mértékének emelését.

Külön szakértői bizottság felállítását szorgalmaztuk a jutalékrendszerrel, és a ruházati ellátással kapcsolatos mellékletek esetében, ismételten leszögezve, hogy a jutalékrendszert illetően az alapbéresítést tekintjük fő iránynak, a már több éve rögzített alapelvek mentén.

A jegyvizsgálói előkészítő és befejező normaidőket tartalmazó 7. számú melléklet kapcsán megjegyeztük, hogy a munkáltatói javaslat teljesen megegyezik a korábban (már több, mint egy éve) egyszer már előterjesztett, és a szakszervezetek által egyöntetűen elutasított javaslattal. Jeleztük, hogy a módosítást természetesen ezúttal sem támogatjuk. Emellett hangot adtunk annak a véleményünknek is, hogy tapasztalatunk szerint az elvégzendő előkészítő feladatok nemhogy csökkentek, hanem inkább bővültek azóta, hogy a normaidőket a KSZ-ben a felek közösen megállapították.

A tárgyalófelek a folytatást illetően abban maradtak, hogy több részkérdésben (pl. a napi beosztható munkaidő, feljelentkezési helyek, jutalék, ruházati ellátás) szűkebb körben, szakértői bizottságok keretében folytatódnak az egyeztetések.  

Napirenden kívül ismételten kértük, hogy a munkáltató az E.12, E.1, E.2 és E.101 utasítások módosításának státuszáról adjon hivatalos tájékoztatást, és a hatóság elé terjesztett (egyes hírek szerint már a hatóság által jóvá is hagyott)  utasítások anyagát küldje meg a szakszervezetek és a KMvB részére. Továbbá kezdeményeztük a kegyeleti mosás díjazási szabályainak közös áttekintését, és amennyiben ez nem kielégítően szabályozott, akkor az új típusú KISS motorvonatokra (melyek hossza az eddigi járművek méretét jelentősen meghaladja) vonatkozóan a díjazás mértékének újbóli meghatározását.

Dr. Gönczi Tamás, Startos társasági vezető ügyvivő, VDSzSz Szolidaritás