Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Intézkedett a munkáltató: reméljük, ezúttal végleges megoldás születik!


Harmadszorra is beavatkoztunk, de ezúttal már a MÁV-Start vezetésének intézkedését kértük a kámforrá vált külső vállalkozó ténykedése miatt, aki Debrecen állomáson a kocsivizsgálók helyiségeit kritikán aluli minőségben újította fel. Emiatt a munkavállalók tarthatatlan körülmények között voltak kénytelenek dolgozni. 

Intézkedett a munkáltató: reméljük, ezúttal végleges megoldás születik!

Barna István, a VDSzSz Szolidaritás debreceni területi vezető ügyvivője dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatójának intézkedését kérte, hogy mielőbb megvalósulhassanak az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményei! A válasz nem váratott sokáig magára, január 8-án az alábbi, örvendetes jelzés érkezett a munkáltatótól:

Bujdosó János Igazgató Úrtól a mai napon kapott tájékoztatás alapján a kocsivizsgálói helyiségben a WC elkészült,  a ragasztó megszilárdulása után, holnap reggeltől használható. Bízunk benne, hogy sikerült a probléma okát megtalálni és egyben elhárítani is.

A munkáltató optimizmusát mi is szeretnénk osztani, nagyon reméljük, hogy végleges megoldást sikerül találni, aminek legfőbb ideje különösen az előzmények tükrében. Történt ugyanis, hogy Debrecen állomáson a kocsivizsgáló csoportvezető irodáját, a kocsivizsgálók részére kijelölt helyiségeket és a hozzájuk tartozó szociális blokkot tavaly külső vállalkozóval újíttatta fel a munkáltató. A munkálatok befejezését követően azonban a vizesblokkban a lefolyó rendszer meghibásodott, és a három szifonból a WC használatát követően visszaáramlott a fekália. A hibát először november 4-én jelentették, amit többszöri bejelentést követően mintegy három hét alatt sikerült csak kijavítani.

Újabb három hét elteltével azonban a probléma ismét jelentkezett. A területileg illetékes debreceni Ingatlankezelési és Zöldterület karbantartási Főnökség munkatársai ezt csak a néhány hónapja lerakott járólap burkolat megbontásával lehet orvolni garanciális javítás keretében. A vizesblokkot szolgálatonként december óta már 5 munkavállaló használja - mivel azóta már az állomási fűtésszerelők tartózkodó helye is itt van. Tűrhetetlen, hogy természetes szükségleteik elvégzésére máshová, távolabbra kell menniük, ami álláspontunk szerint nem felel meg a XXI. században a munkahelyekkel szemben támasztott követelményeknek, elvárásoknak.

Sajnos, a legutóbbi, december 18-i meghibásodás óta tett háromszori bejelntés ellenére sem jelent meg a külső vállalkozó a garanciális hiba kijavítására, így esély sincs arra, hogy a javítást rövid időn belül elvégezzék.
Barna István, a VDSzSz Szolidaritás Debrecen területi vezető ügyvivője nemrég Dr. Tura Szvetlánát, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatójától a szükséges lépések megtételét kérte annak érdekében, hogy

az 1993. évi XLIII. Munkavédelemről szóló törvény által előírt egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményei megvalósuljanak a kocsivizsgálói helyiségek vizesblokkjában.

Erre érkezett a cikk elején idézett válasz, ami remélhetően tényleges végleges megoldást kínál, és felszámolja a tarthatatlan munkahelyi körülményeket.