Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Debreceni kocsivizsgálók: a munkáltató intézkedését kértük az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés érdekében


Nyoma sincs a külső vállalkozónak, aki Debrecen állomáson a kocsivizsgálók helyiségeit kritikán aluli minőségben újította fel, így a munkáltató intézkedését kértük, hogy mielőbb megvalósulhassanak az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményei!

Debreceni kocsivizsgálók: a munkáltató intézkedését kértük az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés érdekében

Debrecen állomáson a kocsivizsgáló csoportvezető irodáját, a kocsivizsgálók részére kijelölt helyiségeket és a hozzájuk tartozó szociális blokkot tavaly külső vállalkozóval újíttatta fel a munkáltató. A munkálatok befejezését követően azonban a vizesblokkban a lefolyó rendszer meghibásodott, és a három szifonból a WC használatát követően visszaáramlott a fekália. A hibát először november 4-én jelentették, amit többszöri bejelentést követően mintegy három hét alatt sikerült csak kijavítani.

Újabb három hét elteltével azonban a probléma ismét jelentkezett. A területileg illetékes debreceni Ingatlankezelési és Zöldterület karbantartási Főnökség munkatársai ezt csak a néhány hónapja lerakott járólap burkolat megbontásával lehet orvolni garanciális javítás keretében. A vizesblokkot szolgálatonként december óta már 5 munkavállaló használja - mivel azóta már az állomási fűtésszerelők tartózkodó helye is itt van. Tűrhetetlen, hogy természetes szükségleteik elvégzésére máshová, távolabbra kell menniük, ami álláspontunk szerint nem felel meg a XXI. században a munkahelyekkel szemben támasztott követelményeknek, elvárásoknak.

Sajnos, a legutóbbi, december 18-i meghibásodás óta tett háromszori bejelntés ellenére sem jelent meg a külső vállalkozó a garanciális hiba kijavítására, így esély sincs arra, hogy a javítást rövid időn belül elvégezzék.
Barna István, a VDSzSz Szolidaritás Debrecen területi vezető ügyvivője Dr. Tura Szvetlánát, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatójától a szükséges lépések megtételét kérte annak érdekében, hogy

az 1993. évi XLIII. Munkavédelemről szóló törvény által előírt egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés követelményei megvalósuljanak a kocsivizsgálói helyiségek vizesblokkjában.