Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Változik a táppénzes papírok kezelése


A 2020. december 25-től 2021. február 8-ig hatályos 657/2020. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján az orvosnak nem szükséges papíron átadni a járóbeteg orvosi igazolást, hanem elektronikus úton is megküldheti azt a beteg részére. Ezáltal a beteg maga is elektronikusan továbbíthatja az igazolást munkáltatójának.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által befogadott táppénzes papírok kezelése 2020. december 25-től 2021. február 08-ig az alábbiak szerint történik:

Az orvosok a 2020. december 25-én vagy utána kiállított keresőképtelenségi igazolásokat küldhetik elektronikus úton a betegek részére. A biztosítottak is 2020. december 25-től továbbíthatják elektronikus úton az orvosi igazolásokat a foglalkoztatók és a társadalombiztosítási kifizetőhely részére. Erre abban az esetben is lehetőség van, ha az orvosi igazolás 2020. december 25-ét megelőzően (pl. 2020.12.21-én) állították ki.

Ezért a Humán szolgáltatás a táppénzes papírokat 2021. február 8-ig elektronikus formában is (szkennelve vagy mobiltelefonnal olvasható minőségben fényképezve) elfogadja. A dokumentumokat az uszikozpont@mav-szk.hu email címre kell küldeni. Az SZK kéri, hogy a munkavállalók távollétük igazolására a munkáltatói jogkör gyakorlójának (vagy általa megbízott személynek) is  küldjenek másolatot.

Szaniszló Ágnes, a MÁV SZK humán üzletágvezetője felhívta az ellátást igénybe vevő munkatársak figyelmét, hogy amint a rendelet hatályát veszti, és a kezelőorvostól kézhez kapják az eredeti dokumentumokat, azokat haladéktalanul el kell juttatniuk a munkáltatójukhoz, valamint azon keresztül a MÁV Szolgáltató Központ Társadalombiztosítás szervezetéhez, mivel az elszámolás alapbizonylatául továbbra is ezen igazolások szolgálnak.

Arról is tájékoztatott, hogy a jelenleg hatályos Kormányrendelet értelmében 2021. február 8. napját követően elektronikus formában már nem áll módjukban ellátás alapjául szolgáló orvosi igazolásokat befogadni, azokat a korábban már megszokott módon kell eljuttatni a Humán szolgáltatás részére.