Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Címzett: MÁV ZRt. Felügyelő Bizottsága


MÁV Zrt. Felügyelő Bizottsága

Reményik Kálmán
elnök

Budapest
Andrássy út 73-75.

Tisztelt Elnök Úr!

A tegnapi nap folyamán kirobbant újabb botrány okán a 2008. szeptember 11-i rendes FB ülésen javasoljuk napirendi pontként tárgyalni, az un. „Tiszavas” üggyel kapcsolatos helyzetet különös figyelemmel arra, hogy ezen ügyet a Felügyelő Bizottság 2003-ban, a tudomására jutást követően azonnal, vizsgálta és a vizsgálat több fordulóban éveken keresztül tartott.

Több alkalommal a Felügyelő Bizottság nem fogadta el a menedzsment által adott magyarázatokat, kérte azok kiegészítését, indítványozta a személyes felelősségre vonásokat, az okozott károk megtérítését.

Mindezt nem csak a menedzsment részéről várta el, hanem a tulajdonos felé is több alkalommal szorgalmazta. Ennek ellenére az intézkedések – mint ahogy a helyzet is mutatja – elégtelennek bizonyultak, amelynek okait, mindenre kiterjedően soron kívül a Felügyelő Bizottságnak vizsgálnia kell.

Ennek érdekében kérjük, hogy még az ülést megelőzően a Felügyelő Bizottsági tagok számára a Felügyelő Bizottság irattárában rendelkezésére álló „Tiszavas ügyre” vonatkozó összes dokumentum (jegyzőkönyv, menedzsmenti válaszok, vizsgálati jegyzőkönyvek, stb.) – a Felügyelő Bizottság titkárságvezetőjének teljességi nyilatkozatával kiegészítve – kerüljön megküldésre.

Budapest, 2008. szeptember 3.

Üdvözlettel:

Gaskó István
FB tag

Bárány Balázs Péter
FB tag