Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Szimultán igazgató


A bilokáció az a paranormális jelenség, amikor valaki egyszerre két helyen tud lenni. A Wikipedia szerint a katolikus hagyomány úgy tartja, hogy a mélyen hívő emberek képesek két alakban megjelenni. A jelenség azonban nemcsak a kereszténységben ismert, hanem a világ számos szellemi mozgalmában fellelhető – figyelmeztet az online enciklopédia. Így aztán igazán nem meglepő, hogy a MÁV-Startnál is tetten érhető.

A legismertebb szentek közül Páduai Szent Antalról és Assisi Szent Ferencről is feljegyeztek hasonló képességet, de a névsor meglehetősen hosszú, és nem is csak olyanokból áll, akiket azóta egytől-egyig szentté avattak. Elvégre Maria de Ágreda, a spanyol klarissza-rendi apáca sem lett szent, de még csak boldog sem, holott 1620 és 1631 között több mint ötszázszor jelent meg Amerikában, miközben folyamatosan a spanyolországi Ágredában lévő zárdájában tartózkodott.

Ha ennyiszer nem is, és jóval szerényebb távon, de a MÁV-Start pécsi TSZVI-igazgatója is tűrhetően teljesít bilokáció terén. És erre az Úr 2017. esztendejének szeptember havának 20. napján bizonyíték is adatott.
Ezen a megszentelt napon ugyanis 10 és 13 óra között Csöndes Ákos a MÁV-Start Zrt. vezetői részére szervezett szokásos nyári értekezleten vett részt a MÁV Zrt. Budapesti Igazgatóságán. Olyannyira, hogy ezt a jegyzőkönyv, a jelenléti ív és az értekezők állítása is alátámasztja. Ebben persze önmagában semmi különös nem lenne, ott a helye.

Ez a nap azonban más volt, mint a többi – főleg Csöndes Ákos számára, aki a dokumentációk tanúsága szerint az említett programot megelőzően Pécsett még igazoltan szintén részt vett az E-101 és H-6-os utasításokból tartott oktatáson, majd az oktatást azonnal követő, KTI által szervezett vizsgát is sikerrel teljesítette.

Belátható: ez a teljesítmény a Budapestet Pécstől vasúton elválasztó 237 kilométer és a három óra menetidő miatt egyéb, konzervatívabb helyváltoztató mozgáskísérletekkel fölöttébb lehetetlennek tűnő vállalkozás.
A középkori szentté avatási szertartásokon az ördög ügyvédje volt hivatott megkérdőjelezni az ehhez hasonló csodák állítólagos bizonyítékait. Ákos esete azonban annyira meggyőző, hogy valószínűleg csak két kérdést tenne fel, mintegy mellékesen, szemlesütve, már-már elnézést kérve:

  • Ha nem Csöndes Ákos volt a vizsgázó, akkor a KTI által megbízott vizsgabiztos (aki egyébként Ákos közvetlen munkatársa) hogyan ellenőrizhette az igazgató helyett vizsgázó személyazonosságát?
  • Ki írta alá az oktatási naplót Csöndes Ákos igazgató helyett? Csak nem Ákos másik közvetlen munkatársa?

Ezeket a kérdéseket egyébként szakszervezetünk fel is tette Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója részére. Meggyőző és hihető válasz mindeddig még nem érkezett. Vagy talán csak a téridő másik pontjára futott be, ahol szerény képességeink miatt mi nem tudunk jelen lenni... Ákos, segíts!

-HK-

Letölthető dokumentumok:

Csondes_Akos_ikt206.pdf