Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Sajtóközlemény - 2008. 02. 18.


Idézés kibocsátása nélkül utasította el a Fővárosi Munkaügyi Bíróság a MÁV ZRt. keresetét, melyben a munkáltató annak megállapítását kérte a Bíróságtól, hogy a VDSzSz sztrájkja során jogait rendeltetésellenesen gyakorolta, és visszaélt a sztrájkjoggal, valamint jogellenesen zárta ki a még elégséges szolgáltatások köréből a hivatásforgalom biztosítását.
Az elutasítás indoka egyrészt az, hogy a MÁV ZRt. keresetlevele nem tartalmazott határozott és pontos, a bírósági határozathozatalra alkalmas kérelmet. Másrészt a keresetlevél nem felel meg az anyagi jogi szabályoknak sem. A végzés megállapítja, hogy kizárólag a sztrájk jogszerűségének és jogellenességének megállapítása iránt lehet bírósághoz fordulni; a bíróságnak a még elégséges szolgáltatás meghatározásával kapcsolatban sincs hatásköre.