Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. 05. 22.


A kollektív munkaügyi vita május 22-i fordulójában napirend előtti hozzászólásunkban felháborodásunknak adtunk hangot azzal kapcsolatban, ami a Nyugati pályaudvaron pár hete az ütközőbakot kiütő vonat tolatásvezetője ellen zajlik. Annak ellenére, hogy egy vizsgálat során bebizonyosodott: a rádiók alkalmatlanok a tolatási mozgások támogatására, még mindig azokat használják. Elmondtuk, hogy a MÁV gyakorlatilag az utasítás megszegésére sarkallja munkavállalóit. Hiszen, ha betartanák az 5 km/h-s tolatási sebességet, borulna a technológia. Rákérdeztünk, hány esetben ellenőrizte a munkáltató a tolatási mozgások sebességét.
Felhívtuk a figyelmét: amennyiben egyszer sem került erre sor, kézenfekvő azt feltételezni, hogy a munkáltató szemet huny fölötte, és elvárás az utasítás-ellenes munkavégzés. Tűrhetetlen és álságos, ahogy a munkáltató a baleset után a munkavállalóval viteti el a balhét. A kollektív munkaügyi vita sajátos fordulata volt az a humánpolitikai igazgató által elhangzott kijelentés, miszerint a gépészet nem számít vasútüzemi tevékenységnek. Minderre azért kerülhetett sor, mivel a Gépészeti ZRt. Kun Tamása megtévesztésre okot adó levelet íratott alá főnökével Zaránd Györggyel, amiből az tűnik ki, hogy a létszámleépítés során gyakorlatilag bárkit kényük-kedvük szerint elküldhetnek a cégtől. A valóságban másik munkakört kell részükre felajánlani, amennyiben ilyen nincs, nem lehet elbocsátani. A munkaügyi vitán még nem mozdult el a munkáltató korábbi álláspontjáról, a következő fordulóra június 4-én 8 órakor kerül sor.
Aláírásra ugyan sor került a MÁV Start május 22-i érdekegyeztetésén, ez azonban nem azt jelenti, hogy egyik sztrájkkövetelésünk rendeződött, hanem azt, hogy elfogadtuk a cég esélyegyenlőségi tervét. Ezt követően az első napirendben meghallgattuk azt, amit eddig is tudtunk: rossz a közbiztonság a vonatokon, és útjaik során számos jegyvizsgálót érnek atrocitások az utazóközönség részéről. Kiderült: a legbrutálisabb utasok a Keletiben, a Déliben, a Nyugatiban, Hatvanban, Szolnokon, Miskolcon, illetve Szegeden és Békéscsabán szállnak fel a vonatokra. A MÁV Start a probléma rendezése érdekében feltalálta a spanyolviaszt: együttműködési megállapodásokat kíván aláírni a gázos állomásokon illetékes rendőr-főkapitányságokkal, amit később országos szintűre akarnak továbbfejleszteni.
Álláspontunk szerint a vonatok rendőrökkel való ellátása helyett sokkal inkább a személyzetet kellene olyan helyzetbe hozni, hogy legyen tekintélye. Ennek egyik eleme a vonatokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók számának növelése. Hiszen két vagy három jegyvizsgáló jelenlétében többször meggondolja a renitens, ennyi tanú előtt megéri-e erősködni. A másik lehetőség az újfelvételesek kiválasztásánál a megfelelő fizikai megjelenésre jobban odafigyelni. A cég vezetése részére átgondolásra javasoltuk a MÁV Start biztonsági szolgálatának visszaintegrálását a MÁV-éba, ami így hatékonyabban tudna működni. Mindazonáltal, a rendőrök szúrópróbaszerű vonatlátogatását nem tartjuk rossz ötletnek. Március vége helyett még május végén is a szolgálati helyek felújításán agonizál a Start vezetése, holott az eredeti ütemterv értelmében már rég meg kellett volna kezdődnie a tényleges munkálatoknak. Ehelyett még ott tartanak, hogy közbeszerzési pályázat kiírását fontolgatják. Ez önmagában nem lenne baj, mivel egy adott összeget csak így költhet el a cég, azonban figyelmen kívül hagyják a sokkal kézenfekvőbb megoldást, amivel ráadásul sokkal hamarabb is végére lehetne érni a felújításoknak. A leglepukkantabb helyek a Start szerint is a kocsivizsgálók tartózkodó helyiségei, ahol már olyan rosszak a munkakörülmények, hogy sok munkavállaló önként venne részt a felújításban. Ehhez csak az alapanyagokat kérnék el a munkáltatótól, néhány négyzetméter linóleumot, illetve festéket, meszet. A budapesti területen az egyik kocsivizsgáló például korábban szobafestő volt, de a munkáltató ahelyett, hogy megköszönte volna felajánlását, az alapanyagokat is vele akarta megvásároltatni.
Fenti felvetésünket a Start vezetése egyébként támogatta, és megígérték, hogy szolgálatukon kívül a felújításban résztvevő munkavállalók részére milyen díjazást – például túlóra-pótlékot – adnak. A szolgálati helyek rendbe tétele egyébként régi adóssága a MÁV-nak, amit a Start örökölt: egyes helyeken 30 éve nem volt tisztasági festés. Tavaly még a Személyszállító Üzletágnál a tevékenység-kihelyezés előtt egy bizottság megalkotta a prioritásokat, azaz a legramatyabb állapotban lévő szolgálati helyek listáját, amiket elsőként kell rendbe hozni. Akkor azonban a kocsivizsgálók tartózkodóival nem foglalkoztak, amik élből a lista elejére kívánkoznak. Javasoltuk a „gépészek” helyiségeit is bedolgozni erre a listára. Tehát: pár száz millió forintért a Start az egyébként tulajdonában nem lévő ingatlanokat – a szolgálati helyek ilyenek – felújítja, ami kiegészül egyfajta népi kezdeményezéssel: azok a munkavállalók, akik indíttatást éreznek helyiségük „ráncfelvarrására”, és nem szeretnék megkockáztatni, hogy csak öt év múlva kerül sorra tartózkodójuk, bátran belevághatnak a munkába, feltéve, hogy a Start a csinosítási munkálatokon dolgozók díjazását megálmodja.
Szó volt a szervezeti átalakításról is, ahol az SZMSZ általunk várva-várt III. részéről kiderült, hogy nem is létezik. A gond ezzel az, hogy az első két részben semmi konkrétum nincs a végrehajtó szolgálatot érintő változásokról, ezekre csak következtetni lehet. Azt, hogy ismét egy „jól átgondolt” reform előtt állunk, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Start képviselője továbbra sem tudta megmondani, hogy mi alapján állapították meg az SZSZK-k földrajzi határait. A másik bizonyíték a részletekben rejlik. Egy SZSZK-nak ugyebár lenne egy vezetője, azonban a Start úgy tűnik, egyelőre elfelejtett munkát is adni neki, mivel a terv alapján mindent két helyettese, az ún. koordinátorok végeznének. Javasoltuk, hogy az egyik koordinátor mindenképpen műszaki ember legyen, aki átlátja a kocsivizsgálók feladatainak sokrétűségét is, és kompetens döntéseket képes hozni. Az SZSZK-vezetők többségének ugyanis elképzelése sincs a kocsivizsgáló szakmáról.
Május 21-én az átadás körülményeiről tájékoztatták a budapesti Területi Logisztikai Központ azon dolgozóit, akik tevékenységét áthelyezik a MÁV Start ZRt-hez. A jelenlévők meglepetéssel tapasztalták, hogy számukra nem a legegyszerűbb és legnyilvánvalóbb jogutódlást, hanem a munkaviszonyuk közös megegyezéssel történő megszüntetését és egy külön megállapodás mentén a MÁV Startnál új munkaszerződés megkötését ajánlotta fel a munkáltató. Az eljárás okát firtató kérdésünkre sem a megjelent humán szakember, sem a Start képviselője nem tudott érdemi választ adni. Ez az eljárás annál is inkább érthetetlen, mivel folyamatban van az anyaggazdálkodástól (BKSZE) a Gépészeti ZRt-hez más kollégák „áthelyezése”, ami viszont jogutódlással történik. Kérdésünkre a dolgozók többsége is úgy nyilatkozott, hogy a jogutódlás nyújtotta relatív biztonságot támogatják. Ennek érdekében lépéseket tettünk a MÁV Központi Humánszervezeténél. Ugyanezen a napon a MÁV-GÉP Kft-nél tájékoztatást hallgattunk meg a társaság 2008. évi bérelképzeléseivel kapcsolatban. A javaslat lényege, hogy a munkáltató 2008. évre átlagosan 3 százalékos bérnövekedést tervez, aminek – figyelembe véve a május 1-től tervezett kifizetést –, legalább 4,5 százaléknak kellene lennie. Emellett a munkáltató a társaságnál eddig működtetett bérpótlékokat és különböző jogcímeken történő kifizetéseket egységesítve alapbéresíteni kívánja. Az ajánlat részleteiről a május 27-re összehívott társasági testületi ülésen tárgyalunk majd, és foglalunk állást a munkáltató javaslatáról. A cég képviselője átadta a 2008. évi KSZ módosítására vonatkozó javaslatait, amelyeket ugyancsak megtárgyalunk, és kialakítjuk álláspontunkat, amiről tájékoztatunk Benneteket.