Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Érdekvédelmi áttekintés


2022. első negyedéve Janus-arcúra sikeredett.

A MÁV-csoportnál a középtávú megállapodás megvalósulásának második évébe léptünk, amely azt hozta a vasutasoknak, hogy az alapmegállapodás értelmében az alapbérek 10%-kal emelkedtek volna meg. Ezt felülírta a kormányzat, a munkaadók és az országos szakszervezeti konföderációk minimálbérről és garantált bérminimumról kötött megállapodása, ami jelentős bértorlódást idézett volna elő a MÁV-Volán csoportnál. Ennek kiküszöbölésére a szakszervezetek tárgyalásokat kezdeményeztek a munkáltatóval.

A MÁV-Volán csoport fogékony volt a szakszervezeti oldal kezdeményezésére, a tárgyalásokon szakszervezetünk konkrét javaslattal élt a probléma megelőzése érdekében: az alapbéreket 10%-kal de legalább 40 ezer forinttal javasoltuk megemelni. A megállapodás január 17-én jött létre, ennek az lett a pozitív hozadéka tagtársaink számára, hogy a MÁV-Volán csoportnál összességében az alapbérek nem az alapmegállapodás szerinti 10%-kal, hanem az érintetti kör esetében 15 százalékot meghaladó mértékben emelkedtek.
Ezen túlmenően az évvégi kifizetések, a januárban történő egyoldalú, egyszeri munkáltatói bérintézkedések megosztot-ták a vasutasságot. Vasútvállalatonként és akár területenként is eltérő szempontokat érvényesítettek a munkáltatói jogkörgya-korlók, akiknek hatáskörébe utalta a menedzsment a rendelkezésre álló összegkeretek felosztását. Ez nem egy objektív felosztási rendszer volt, ami így sok kritikára adott okot.

A MÁV-Volán csoportnál jelentősnek mondható változást hozott, hogy az ősz folyamán a munkáltató átállt a bértömeg-gazdálkodásra, ami jelenleg még messze nem tekinthető kiforrottnak: a feleket most a kölcsönös meg nem értés jellemzi. A munkáltató nem érti, hogy szakszervezetünk miért kritizálja ezt a gazdálkodási módszert, amit a munkáltató, mint egy svájci bicskát minden helyzet megoldására alkalmasnak gondol. Mi nem értjük, hogy a munkáltató miért tartja jónak ezt a bértömeg-gazdálkodást. Jelenlegi tudásunk szerint ez rugalmatlanná teszi a foglalkoztatást, a bérstruktúrát, a munkaerőpiaci viszonyokat nem lehet általa leképezni olyan módon, ahogy azt a munkáltató elképzeli. Az utóbbi másfél évben a fluktuációs nyomás csökkent a MÁV-Volán csoportnál, de nem lesz ez mindig így. Egy pörgősebb munkaerőpiaci környezetben sokkal rugalmasabban, gyorsabban kell reagálni a kihívásokra, a munkáltató által alkalmazott bértömeg-gazdálkodás – legalábbis jelenlegi állapotában – ezt nem teszi lehetővé.

Továbbra is problémásnak látjuk azt, hogy a bérrendszer nem ösztönöz a munkakörváltásra, ezt a napokban lefolytatott konzultáción is elmondtuk a munkáltató képviselőjének: 15-20 ezer forint bérkülönbségek nem ösztönöznek többlettudás megszerzésére, többletfelelősség vállalására. Ebben mindenképpen előrelépést, megoldást szeretnénk, ez a munkáltató érdeke is. Jellemzi a rendszert az, hogy az átképzésre küldött munkavállalók egy része mintha kvázi szándékosan bukna meg ezeken a vizsgákon, nem kívánnak többlet-felelősséget vállalni másik munkakör betöltésével.

A MÁV SZK-nál kiegyensúlyozottak a munkaügyi kapcsolatok, lapzártánkkor tárgyalta az igazgatóság a vállalat idei üzleti tervét.

Jelentős feladat szakszervezetünk számára a megkezdődött, hosszútávú vágányzárak miatt megváltozott foglalkoztatási helyzetek kezelése. Például a 150-es, 120-as vágányzárak miatt megváltozott pályavasúti és Startos tagtársaink foglalkoztatási helyzete. Ezekben az esetekben minden tagunkat egyénileg képviseljük a munkáltatóval szemben, és a munkaszerződés-módosításokban segítséget, képviseletet nyújtunk számukra.
A megváltozott munkakörülményekre is tekintettel kell lennünk, hiszen a tagtársaink részére új szolgálati helyet és pihenőhelyiségeket jelöl ki a munkáltató, ezeknek maradéktalanul be kell tölteniük funkciójukat: senki nem kerülhet rosszabb körülmények közé.

Le kívánjuk zárni a TEB-szakterületen a mentori program, az életpálya-program bevezetését és a többlettudás elismerését célzó tárgyalásokat, ami most már indokolatlanul hosszú ideje tart. Ezek kapcsán a VDSzSz Szolidaritás már több előkészítő anyagot is letett a munkáltató asztalára, határozott ígéretek is elhangzottak a munkáltató részéről.

Az együttműködési megállapodások meghosszabbítására került sor két vasútvállalatnál: a MÁV Zrt-nél és a MÁV Szolgáltató Központnál, azonban sajnos mindezidáig a MÁV-Start Zrt-nél nem sikerült ezt megtenni. Ez a tény jól mutatja, hogy a munkaügyi kapcsolatok az előbbi két vasútvállalatnál kiegyensúlyozottnak mondhatóak, míg a MÁV-Start új vezérigazgatójának munkássága alatt a MÁV-Start Zrt-nél elnehezült a párbeszéd. A működést a megállapodások hiánya jellemzi, amiből prognosztizálható, illetve már tetten is érhető a konfliktusos helyzetek kialakulása. Jó lenne ezeket a feszültségeket feloldani, és a munkaügyi kapcsolatokat visszaterelni a megszokott mederbe.

Jól szimbolizálja a MÁV-Startnál hibernált munkaügyi kapcsolatokat, hogy az évvégi egyszeri kifizetésből a munkáltató kizárta az érdekvédelmi tevékenységet ellátó munkavállalók közül azokat, akik decemberben meghatározott időtartamban munkavégzés alóli mentesítést kaptak. Álláspontunk szerint a munkáltató jogellenesen járt el ebben az ügyben, emiatt bírósághoz fordulunk. A MÁV-Start lépése nem pusztán jogellenes, hanem erkölcsileg is elítélendő, hiszen ezen túlmenően a munkáltató kizárta az egyszeri kifizetésből azokat is, akik üzemi balesetet szenvedtek, és emiatt nem álltak decemberben rendelkezésre munkavégzésre. Ilyet egy tisztességes foglalkoztató nem csinál. A vállalat megalakulása óta nem volt példa arra, hogy a munkáltató érdekében végzett tevékenység során balesetet szenvedett munkavállalót zárjanak ki a kifizetésből. Ezt a munkáltatói magatartást szakszervezetünk mélységesen elítéli.

A MÁV-Start az együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások megkezdésének feltételéül szabta, hogy a függőben lévő munkáltatói KSZ-módosító indítványokról a szakszervezetek érdemi tárgyalásokat folytassanak és megállapodjanak. Mi ezt a kitételt elutasítottuk, mivel álláspontunk szerint a munkáltató módosító indítványai jelentősen lerontanák a Kollektív Szerződés jelenlegi szabályait, ami részünkről elfogadhatatlan. Az e-learninget lehetővé teszi egy tavaly életbe lépett szabályozás, aminek nyomán a munkáltató a forgalmi utazók körében már az időszakos oktatást is az e-learning keretébe utalná oly módon, hogy a technológiai idővel nem fedezett időszakokban a munkavállaló önképzés keretében sajátítaná el a tananyagot. Ahogy ezt a munkáltató alkalmazni kívánja, az nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak, illetve a mobiltelefon alkalmatlan arra, hogy a munkavállaló az e-learning során használja. Felhívtuk a munkáltató figyelmét arra is, hogy a rendelkezésre álló környezet sem alkalmas a tananyag elsajátítására és a tudás elmélyítésére, így többek között a Nyugati pályaudvaron jelenleg fennálló lehetetlen állapotokra, ahol a helyiségek felújításának idejére a munkáltató a munkavállalókat kiköltöztette a folyosóra.

Mózes Tibor, alelnök
VDSzSz Szolidaritás