Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Azt írja az újság...


A minap megjelent a V a s u t a s o k  S z a k s z e r v e z e t e honlapján: „a kétoldalú egyeztetésen kiderült, a munkáltató csoportszintű kollektív szerződést kíván megkötni a taglétszám alapján reprezentatívnak tekintett szakszervezetekkel. Ilyenből pedig mindössze csak kettő van a vállalatcsoportnál: a Vasutasok Szakszervezete és a KKSZ." (Eredetileg még KKDSZ volt, de ezt időközben javították).”

Azt írja az újság...

Talán többen ismerjük egy régi nóta kezdő sorait, hogy:

A faluban nincs több kislány, csak kettő, csak kettő,
Az egyiket elszerette a jegyző, az jegyző.
A másik meg a kapuban neveti, neveti,
Hogy őt meg a segédjegyző szereti, szereti.

Talán nem haszontalan a második strófa felidézése sem, mely szerint:

Kiültek a vénasszonyok a padra, a padra.
Isten tudja, miről folyik a pletyka, a pletyka.
Nem kérem én a jó Istent csak arra, csak arra,
Valamennyit ragassza le a padra, a padra.

A fentiekkel kapcsolatban szükségesnek tekintjük az alábbiakat leszögezni:

  1. A csoportszintű vagy a több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződéshez – amennyiben nem munkáltatói érdekképviselet köti azt meg – szükséges annak a feltételnek a fennállta, hogy minden egyes munkáltatóval „szemben” szerepeljen kollektív szerződés-kötési képességgel bíró szakszervezet (mindazonáltal csak jelezzük, hogy a reprezentatív szakszervezet fogalmát az új Mt. már nem használja). Ez a Volánbusszal kibővült MÁV-csoport esetében lényegesen bonyolultabb kérdés, mint ahogy azt a társszakszervezet a honlapján kommunikálja.
  2. Jelenleg egyetlen szakszervezet sem felel meg ennek a feltételnek, bár kétségtelen, hogy a két legnagyobb vasutas szakszervezet (VSZ, VDSzSz Szolidaritás) jó néhány MÁV munkáltatónál kollektív szerződés-kötési képességgel rendelkezik. Ez a buszos szakszervezetek esetében értelemszerűen fel sem merülhet.
  3. A kibővült MÁV-csoport létszáma kb. 56.000 fő. Bizonyos feltételek fennállta esetén (munkáltatói érdekképviselet által kötött kollektív szerződés) valóban előállhat az a helyzet (pontosabban levezethető ez a hatályos Mt. szabályozásából), hogy a csoporton belül 10%-os szervezettséggel rendelkező szakszervezetek (a VSZ és VDSzSz Szolidaritás biztosan ilyen érdekképviselet) „csoportszintű” kollektív szerződést kössenek.
  4. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás – minden eltérő híresztelés (fake news) ellenére továbbra is jelentős tagsággal rendelkezik, létszáma a munkáltatói tagdíjlevonások szerint is messze felette áll a fentebb említett 5.600 főnél.
  5. Ennek megfelelően azt terjeszteni, hogy a VDSzSz Szolidaritás nem felelne meg egy „csoportszintű” kollektív szerződés alanyi feltételének vagy nagyfokú tudatlanságot, vagy kifejezett rosszindulatú szándékot feltételez. Ez pedig ellent megy az utóbbi években tapasztalt szakszervezeti összefogás szellemével.

Kérjük, hogy a VSZ a fentiek figyelembe vételével módosítsa álláspontját, és a jövőben ennek megfelelő, korrekt kommunikációt folytasson a témában.

Letölthető dokumentumok:

SKM_C25821011112590.pdf