Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Szolgálati idő elismerése: Ahány év, annyi ezer Ft


Egyszeri kifizetés minden munkavállalónak 15 év MÁV munkaviszony felett az elkövetkező 3 évben.

A MÁV-csoport és az érdekképviseletek között 2017. március 13-án aláírt Bérmegállapodásban és annak az egyes társaságokra vonatkozó mellékleteiben az aláíró Felek vállalták, hogy a MÁV-csoportnál munkaviszonyban eltöltött időhöz kapcsolódó juttatást, a szenioritás rendszerét is bevezetik.

Az érdekképviseletekkel történt egyeztetések során az a munkáltatói szándék erősödött meg, hogy a MÁV-csoporthoz való lojalitást egyszeri kifizetés formájában jutalmazza a munkáltató.

A legalább 15 éves folyamatos, vagy ilyennek elismert vasutas munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók esetében 3 évente kerül elismerésre a vállalati elkötelezettség. Ez azt jelenti, a megállapodás ideje alatt minden, legalább tizenöt éves vasutas munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló biztosan részesül a juttatásban.

A juttatás kifizetésére minden évben az adott naptári év június hónapjára járó munkabérrel együtt, a Vasutasnappal egy időben kerül sor azok részére, akik a megelőző naptári év június 1. napja és a tárgyév május 31. napja között érik el az alábbi szolgálati idők valamelyikét.

Az egyszeri kifizetés összege az elismert munkaviszony hosszának függvényében az alábbiak szerint alakul:

 1260-szenioritas.jpg

Az egyeztetések során a munkáltató vállalta, hogy:

• valamennyi, a fenti vasutas munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló (így a GYES-en, GYED-en lévő, tartós beteg, stb. is) részesül a kifizetésben,
• akinek a Bérmegállapodás hatálya alatt nyugdíjazására tekintettel szűnik meg a munkaviszonya, és egyszeri kifizetés még nem illette meg, a munkaviszony megszűnéskor a még el nem ért, következő szolgálati időhöz tartozó összeg kerül kifizetésre.

A munkáltató és az érdekképviseletek együttes célja, hogy a három év lejártát követően közösen felülvizsgálják a rendszer tapasztalatait és annak jövőbeni fenntartásának lehetőségét, így letéve egy hosszú távú szenioritási rendszer alapjait.

Letölthető dokumentumok:

scan_20170621131342.pdf