Nálunk minden
a vasutasokról szól!

"Az érintett szervezet körültekintően járt el, és a vasúti közlekedés biztonság érdekében intézkedett."


Észrevételünkre többek között így reagált a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó Vasúti Hatóság főosztályvezetője, a Tokodon tapasztalt helytelen működés miatt tett bejelentésünk miatt viszont köszönetet mondott.

Alscher Tamás, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatóság főosztályvezetője arról tájékoztatott minket, hogy megvizsgálta, történt-e mulasztás a közlekedési hatóság érintett szervezeténél. Az eljárás keretében megállapította, hogy

az érintett szervezet körültekintően járt el, és a vasúti közlekedés biztonság érdekében intézkedett. Az ügy összetettsége, a vonatkozó jogszabályi környezet és a rendelkezésre álló humánerőforrás alapján az ügymenetet rendben találtam.

 

Egyúttal megköszönte Bárány Balázs, VDSzSz Szolidaritás alelnöke által tett bejelentést Tokod állomáson észlelt helytelen működéssel kapcsolatban, mert

azokkal segítette a vasúti közlekedés biztonságos működésének hatékonyabb megvalósítását.

 

Előzmény:

Ahogy azt korábbi, "A Nemzeti Közlekedési Hatóság már az általa szabott határidőket sem tartja be!" című cikkünkben írtuk, a hatósági eljárás szinte minden esetben indokolatlanul hosszú: a pozitív változás érdekében Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke levélben fordult Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez.
Mint írta, a vasúti forgalmat szabályozó utasítások összetettsége miatt gyakran előfordul, hogy a munkáltató (MÁV-csoport) és szakszervezetünk másképp értelmez, vagy másképp ítél meg egy-egy technológiai részletkérdést. Az ilyen jellegű nézetkülönbségeink feloldása érdekében rendszeresen fordulunk a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, mely általában valamelyik fél javára eldönti a vitát.

Sajnos, az elmúlt években azt kellett tapasztalnunk, hogy az NKH ezekre a megkeresésekre rendkívül lassan, nyögvenyelősen válaszol

 

- jelezte a problémát Bárány Balázs. Leveleinket a hatóság ugyanis közérdekű bejelentésként kezeli, melyre a válaszadási határidő a vonatkozó törvényi előírás szerint (2013. évi CLV. Törvény) harminc nap. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy közérdekű bejelentőt tájékoztatni kell – ezzel egyidejűleg közölni kell az elintézés várható időpontját és az eljárás meghosszabbodásának indokait is.

A hatósági eljárás szinte minden esetben indokolatlanul hosszú. Volt, hogy levelünk elveszett a hatóság belső rendszerében. Máskor a harminc nap elteltét követő telefonérdeklődésünkre kapunk bizonytalan magyarázatokat levelünk, illetve válaszuk hollétét illetően.

Jelenlegi ügyünk – mely e sorok megírására késztetett; hatósági iktatószáma: UVH/3655/13/2016 – egy 2016. október 20-án kelt bejelentésünkkel kezdődött. Történtek közbenső levélváltások, melyek egyikében a hatóság 30 napnál hosszabb időre, vagyis 2017. január 31-ig kitolta az ügy várható befejezését. Jelenleg 2017. március közepe felé járunk, és még mindig nincs válasz. Telefonérdeklődésre minden konkrét időpont megjelölése nélküli magyarázkodást kaptunk azzal, hogy már valamilyen választervezet elkészült, de még nem tudni, mi lesz a sorsa. Aláírja-e valaki valamikor vagy sem? A hatóság már a saját maga által megjelölt célidőpontot sem tartja be.

 

Valószínűleg az NKH-nál nincsenek tisztában azzal, hogy megkereséseink sohasem öncélúak - vagy nem akarnak tudomást venni róla. A MÁV-csoport szabályozó rendszerében egy-egy technológiai kérdés korrekt, a felek számára egyértelmű rendezése messzire ható következményekkel jár. Kihat a létszámgazdálkodásra, a munkavállalók vezénylésére – így az alkalmazott munkarendekre, pihenőidőkre és számos, a Kollektív Szerződésben szabályozandó kérdésre.

Így a hatóság indokolatlan késlekedése – az amúgy is létszámhiánnyal küzdő vállalatcsoportnál – az említett, munkáltatással összefüggő megállapodások megkötését hátráltatja: a vasútüzemen belüli munkáltatás folyamatosságát, biztonságát bizonytalanítja el.

Épp ezért a VDSzSz Szolidaritás alelnöke arra kérte Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a minisztériumba integrált Nemzeti Közlekedési Hatóság – ezen belül is a vasúti felügyeletet ellátó szervezet – munkájára serkentőleg hasson.

Letölthető dokumentumok:

NFM_valaszlevel_ugy_lezarasa_ikt_205.pdf