Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Tolatás: Elvárjuk a munkavédelmi szabályok betartását!


A Munkavédelmi Szabályzat 25. számú mellékletében felsorolt esetekben haladéktalanul tiltsák meg a síktolatási mozgásokat amennyiben a szükséges létszám nem áll rendelkezésre - ezt kérte Bárány Balázs, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke Veszprémi László, a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese részére írt levelében. Ugyanilyen intézkedés kiadását tartjuk szükségesnek az operátor vasúttársaságok irányába is.

Mint levelében írta, immár évek óta vitatéma a munkáltató és a különböző munkavállalói érdekvédelmi szervezetek között a tolatáshoz szükséges létszám meghatározása: szabad-e egyetlen tolatásvezetővel tolatási tevékenységet végezni? 

Az elmúlt évek során egyebek között alkalmunk volt akadémiai értekezéseket hallgatni a tolatócsapat személyi – munkaköri – összetételéről, és sok minden másról, melyek nem vittek közelebb a kérdés egységes megítéléséhez.

Hosszú vajúdás után az NKH-t magába integráló Nemzeti Fejlesztési Minisztérium foglalt állást a kérdésben, melyet a közelmúltban kaptunk meg. Meglátásunk szerint a Minisztérium végre átvette azt az általunk évek óta képviselt gondolatmenetet, miszerint – fejpályaudvari vonatbetolásoktól eltekintve – egy fő mozdonyvezető és egy fő tolatásvezető nem végezhet sem állomási, sem vonali tolatást. Ezt jelenleg – a részben közösen - megalkotott szabályaink tiltják.

A MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzatának 25. sz. melléklete tartalmazza a foglalkozási korlátozás alá eső munkahelyek, munkafolyamatok, munkakörök felsorolását. Ezen belül az 1.4. pont azoknak a jellemzőbb munkahelyeknek, munkafolyamatoknak a jegyzéke, amelyekben a szervezeti egységnél nem szabad egyedül munkát végezni.
A felsorolás egyértelmű és önmagáért beszél, ezt egyébként a Munkavédelmi Szabályzat a magasabb jogszabályi követelményeknek való megfelelés okán tartalmazza.

A Minisztérium, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt kockázatértékeléseket a MÁV ZRt elvégezte, azokat a partnerekkel jóváhagyatta, és az MvSZ-t hatályba léptette. Az NFM is leírja, hogy a külső és belső szabályozásokat együttesen kell alkalmazni.
A szabályozó halmazból nincs mód ötletszerű csipegetésre annak függvényében, hogy éppen kinek mi a kedvezőbb, ne adj isten egy ÁVU-ban előírásokat megfogalmazni – úgy téve, mintha az MvSz nem létezne.

A Munkavédelmi Szabályzat súlyát, legitimációját nem lenne szerencsés megkérdőjelezni – mielőtt valakinek eszébe jutna önkényes fontossági sorrendeket felállítani a szabályok között.

A fentiekre tekintettel a VDSzSz Szolidaritás alelnöke arra kérte az üzemeltetési vezérigazgató-helyettest, hogy a Munkavédelmi Szabályzat már említett 25. számú mellékletében felsorolt esetekben haladéktalanul tiltsák meg a síktolatási mozgásokat – amennyiben a szükséges létszám nem áll rendelkezésre. Ugyanilyen tartalmú intézkedés kiadását tartjuk szükségesnek az operátor vasúttársaságok irányába is.

1260-Ikt_92_melleklet-page-1.jpg

1260-Ikt_92_melleklet-page-2.jpg

Egyúttal Bárány Balázs jelezte: ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ezzel egy időben ne kezdhetnénk tárgyalásokat a jelenlegi belső szabályrendszerünk áttekintése, esetleges módosítása érdekében.

Galéria