Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Tisztelt Tagtársak!


A MÁV-START Zrt. vezetése legutóbbi hírlevelében királyi többesben fogalmazva dicsőíti tetteit úgy, mintha azokkal szakszervezetünk bármilyen formában egyetértett volna.

(A MÁV-Start hírlevele ide kattintva olvasható.) A történések egyértelműen igazolták az említett intézkedéssel szembeni elutasító, helyes magatartásunkat. Hiszen

2017. január 1-től a legalacsonyabb havi alapbér 161.000 forintnál kevesebb nem lehet, ráadásul ezért nem kell emelt (8,4 órás) rendes napi munkaidőre elszegődni. Egyértelműen beigazolódott, hogy a rendes napi munkaidő 8,4 órára emelése kizárólag a munkáltató érdekeit szolgálja arról nem is beszélve, hogy mindazoknak csalatkozniuk kellett, akik nem tudom mi okból, de abban bíztak, hogy a munkáltató betartja ígéretét azok esetében, akik az emelt munkaidőt vállalták. Óhatatlan eszünkbe jut a trójaiak mondása:

Óvakodj a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is.

 

Hangsúlyozzuk, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója által a munkatársak megtévesztésével bevezetett bértáblák jelentős és tartós érdeksérelmet okoznak, és módfelett nehezítik a 2017. évi, illetőleg az azt követő évekre is meghatározó bértárgyalások eredményes lezárását.

Ugyanis szakszervezetünk a MÁV Zrt-vel úgy egyezett meg, hogy a bértárgyalásokra csoportszinten kerül sor, ebbe értelemszerűen nem fér bele a MÁV-Start vezetésének tévelygése. Ahogyan az sem, hogy a munkáltatási gondok enyhítését célzó megállapodás helyett a budapesti szolgálati helyekre 60.000 forintos bérkiegészítéssel toboroztak más szolgálati helyekről vezető jegyvizsgálókat - mit sem törődve a munkáltató által generált heves érzelmi reakciókkal, amiket a 40%-ot is elérő bérfeszültség váltott ki.

Szakszervezetünk továbbra is elutasítja a napi rendes munkaidő felemelését, hiszen még a 2012. július 1-jén történt napi rendes munkaidő-növekedést sem volt hajlandó még ellentételezni egyik munkáltató sem. Holott közismert, hogy ez az eljárás jelentős anyagi veszteségeket okozott a vasutasoknak, és bizony az elmúlt évek bőven szolgáltak volna lehetőséggel arra, hogy a kényszerintézkedés tűréséért az érintettek megfelelő, korrekt ellenszolgáltatásban részesüljenek.

A csoportszintű bértárgyalásoknak nem lehet témája a napi rendes munkaidő emelését feltételül szabó bérfejlesztés. Szakszervezetünk tartja magát a MÁV vállalatcsoporthoz 2016. januárjában eljuttatott bérkövetelésében foglaltakhoz, a vállalatcsoporthoz tartozó mindegyik gazdasági társaság, így a MÁV-START Zrt. vonatkozásában is.

Budapest, 2017. január 2.

Üdvözlettel:


Halasi Zoltán
elnök