Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Mit tesz a VDSzSz az utazókért?


A VDSzSz-nél nincs tagkártya. Mi azt akarjuk, hogy a munkavállalók megkapják, ami jár nekik, és annyi bérük legyen, amiből annyi kártyát tartanak, amennyit csak akarnak. Tények arról, hogy mit tettünk az utazókért.

Jelenleg azon dolgozunk, hogy az F2-es utasításból gyakorlatilag minden, az ajtók állapotára vonatkozó pont kikerüljön. Ezt – számunkra érthetetlen okból – csak a VDSzSz szorgalmazza. A tét pedig nem kicsi. Hogy miért? Olyasmit kértek ugyanis eddig számon a munkavállalókon (utazókon, forgalmi szolgálattevőkön), amire nem lehetett befolyásuk, hiszen már az indulásnál se lehet biztosítani az ajtók zárt állapotát, pláne menetközben. Könnyen belátható, hogy az ajtót kinyitó, majd emiatt a vonatból kipotyogó utas nem lehet az ő felelősségük. Az utasítás módosítását az indokolja, hogy az utóbbi időben több ilyen baleset is történt, és az érintett munkavállalókat rendre meghurcolták. A módosítást követően már nem lehet büntetőjogi felelősségre vonni tagjainkat.

Szintén csak a VDSzSz kezdeményezésére jött létre az a megállapodás, aminek értelmében a központilag nem zárható ajtókkal rendelkező, négy kocsinál hosszabb szerelvényeknek két utazóval kell közlekedniük. A Start által a megállapodás szellemében kiadott végrehajtási utasítás gyakorlati megvalósítása azonban az ország nagy részén sok kívánnivalót hagy maga után. Emiatt a VDSzSz a továbbra is egy utazóval közlekedő – nem központi ajtózárású, négy kocsinál hosszabb – vonatok indítását meggátolja, mert úgy tűnik, csak így lehet rákényszeríteni a munkáltatót a saját maga által vállalt kötelezettség teljesítésére.

A VDSzSz egyedül intézte el az utánfizetési lapok visszamenőleges kifizetését is az utazók részére, ami alapján minden esetben 400 forint illeti meg az érintett munkavállalókat.
Ezen kívül a vezényletek egy részét még az idén fel kell újítania a Start vezetésének a VDSzSz és a MÁV Start között még 2008. januárjában létrejött megállapodás alapján.

A vasúti törvényt módosító törvényjavaslat minisztériumi konzultációján rengeteg szakszervezet jelen volt, ehhez képest az utazó személyzet fogalom hallatán senki másnak nem esett le, hogy abba a jegyvizsgálók is beletartozhatnak. Merthogy a Mozdonyvezetők Szakszervezete nem tért ki rájuk, az még rendben is van. Na, de a többi?
Ezen az egyeztetésen kezdeményeztük, hogy a vasúti törvény írja elő a munkavállalók részére az utazási nyilvántartás vezetését. Jelenleg ugyanis a munkáltató egyoldalúan jegyzi – vagy inkább nem jegyzi – többek között a túlmunkát, a pihenőidőt, amit – ha érdeke úgy kívánja – bármikor meg is semmisít. (Ahogy az a sztrájk alatt felvett eseménykönyvek egy jelentős részével is történt.)
Az utazási nyilvántartás azonban a munkavállaló szemszögéből mutatná az egyes szolgálatok tényleges alakulását, ami a hatóságok számára bizonyító erejű lenne. A módosítás bevezetésével nem lenne többé kérdéses a túlórapótlék kifizetése, hogy csak egy példát említsünk. A Minisztérium képviselője nem zárkózott el módosításaink elől.

A jegyvizsgálókat a VDSzSz-en belül tömörítő Forgalmi Utazók Szervezete se tétlenkedik, nemrég az alábbi határozatot fogadták el:

A VDSzSz Szolidaritás Forgalmi Utazók Szervezete (FUSZ) a mai napon a következő határozatot hozta: a FUSZ felszólítja a MÁV-START Zrt. vezetését, hogy a vezető jegyvizsgálók és jegyvizsgálók esetében olyan, egyszeri bérrendezésre kerüljön sor, még 2008-ban, ami figyelembe veszi e két munkakörben dolgozók megnövekedett feladatait, fizikai, pszichés és a munkarendből adódó leterheltségüket, felelősségüket és a munkakör veszélyességét.
A FUSZ véleménye szerint a jelenlegi bér nem tükrözi a fent leírtakat, ezért azt megalázóan alacsonynak tartja.

Rövid indokaink:

1. A vezető jegyvizsgálói munkakör összetettségét jelzi az, hogy az említett dolgozók saját feladataikon kívül több más munkakörből származó részfeladatot kénytelenek ellátni, ilyen pl. az engedélykérés, visszajelentés és menesztés, fékpróbázás, naplózás, sorompókezelés, gépkísérés, tolatásvezetés, váltóállítás, indulásra készre jelentés, táblázás, figyelési kötelezettség stb.
2. Az utóbbi időszakban a következő feladatokkal növekedtek a vezető jegyvizsgálók feladatai: menesztés olyan állomáson is, ahol forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot; ajtóbezárás; táblázás stb.
3. Az utóbbi években megnövekedett a forgalmi utazók elleni atrocitások, fizikai támadások száma.
4. Ma már szinte mindenért felelősségre lehet vonni e két munkakörben dolgozó munkavállalókat, ilyen pl. a világítás, fűtés, hűtés, tisztaság hiánya; táblázás hiánya; ajtók bezárásának elmulasztása; kevés utánfizetés; hangnem stb. miatt.

A FUSZ felszólítja a Munkáltatót, hogy a több éve elkezdett munkaköri leírások felülvizsgálata kerüljön lezárásra még ebben az évben, és ennek figyelembevételével tegyen javaslatot egy MÁV-START-os bértarifa-tervezet bevezetésére (2009. január 1. határidővel).

Mivel a MÁV-START ZRt. nem a négyéves megállapodás – azaz az OÉT által elfogadott bérajánlás középértékénél magasabb, legalább 6,25 % – szerint hajtotta végre a 2008. évi bérfejlesztést, a FUSZ támogatja a VDSzSz Szolidaritás azon kezdeményezését, hogy a megállapodásnak bírósági úton szerezzen érvényt.

Tájékoztatjuk a Munkáltatót, hogy amennyiben ez évben tárgyalásos úton nem rendeződik megnyugtatóan a vezető jegyvizsgálók és jegyvizsgálók bére, akkor a VDSzSz Szolidaritás Forgalmi Utazók Szervezete más eszközökkel fogja kikényszeríteni a béremelést.

Budapest, 2008. június 25.

Klupta István
FUSZ elnök