Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hírlevél - 2008. 04. 11.


Eredménytelenül zárult a kollektív munkaügyi vita április 11-i fordulója, ami nem csodaszámba menő jelenség, mint ahogy az sem, hogy a munkáltató a legutóbbi tárgyaláson nagyot csúsztatott. Finoman szólva.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a MÁV és a MÁV Start vezetése kifejezett vágyakozásának adott hangot, hogy a végnapjaikat élő tizenkét mellékvonalon a személyszállítás továbbra is megmaradjon. Ehhez képest a Start sokadik üzleti terv-tervezete már nem számol ezekkel a mellékvonalakkal, helyükön dízel üzemanyag-megtakarítás olvasható. Ami nem kifejezetten vág egybe a cégek vezetésének korábbi kijelentésével. Finoman szólva. Szokatlanul beszédes volt a Start jól nevelt humánpolitikai vezérigazgató-helyettese, aki ezúttal a köszönésen kívül még azt is elárulta, hogy nem érkezett felsőbb szférákból ukáz az üzleti terv-tervezet ilyenirányú megváltoztatására.
Kiderült az is, hogy az átszervezés előtt álló Start vezetése még attól se riadt vissza, hogy félretájékoztassa a MÁV humánpolitikai igazgatóját, miszerint a cég munkavállalói 6,9 százalékos bérfejlesztésben részesültek. Ez már Herczogh Lászlónál is kiütötte a biztosítékot, aki még különbséget tud tenni a végrehajtott, illetve a végrehajtás előtt álló ügyek között. Bár régóta ül velünk együtt a MÁV vezetőivel az egyeztetéseken, úgy tűnik, ez még nem befolyásolta hátrányosan józan ítélőképességét. Ami örvendetes. Mivel a munkáltató továbbra is csökönyösen kitart álláspontja mellett követeléseinket illetően, bejelentettük: addig folytatjuk a sztrájkot, amíg el nem érjük céljainkat. Ami még szóra érdemes a mai tárgyalásból: úgy tűnik, ifjabb Endre szeretné druszája útját járni, és immár nem csak utolérhetetlen jogászi képességeit csillogtatta, hanem a forgalmi világ rejtelmeit is megoldottnak látja. Ennek örömére olyan szakmai kérdést intézett felénk, melyre a választ még a vasúti szakmától igen távol tevékenykedő közvetítő is meg tudta mondani. A kollektív munkaügyi vita következő fordulójára április 15-én 7 órakor kerül sor.
A munkaügyi vitát követően újabb vitás ügyről, a vezető jegyvizsgálók jelentősen kibővíteni tervezett menesztési kötelezettségéről folytattunk tárgyalást a Forgalmi Igazgatóság és a Start vezetésének részvételével. Utóbbi a két munkáltató közös megbeszélésén már egy egyre bővülő, immár 24 állomást tartalmazó listát adott át, ahol szerintük továbbra is a külsős forgalmi szolgálattevő közreműködésével kellene a vonatokat meneszteni. Ahogy eddig is történt. Nincs rendezve, hogy a Pályavasút mi módon és mikor tájékoztatja a vonatszemélyzetet arról a visszavonhatatlan tényről, hogy a vonat elhagyhatja az állomást, miután mindent – beleértve az utasvédelmet is – megtett a vonat biztonságos közlekedése érdekében.
A Start vezetésével elvi egyezségre jutottunk abban, hogy a jegyvizsgáló menesztési kötelezettségének kiterjesztéséhez szükséges, ámde közel sem elégséges feltétel, hogy négy kocsinál hosszabb szerelvényeken – kivéve, ha azok ajtajai központilag zárhatóak – legalább két utazó kell, hogy szolgálatot teljesítsen. Ezzel a Pályavasút illetékesei is egyetértettek, hiszen az ehhez szükséges létszámot nem nekik kell biztosítani. A Pályavasút vezetése sem titkolja, hogy a technikai feltételek biztosítása még hosszú idő kérdése, ám ennek ellenére továbbra is úgy gondolják, hogy a menesztés valamennyi az erre általa már korábban kijelölt állomásokon részéről elmaradhat. Mivel e tárgyban Szakszervezetünk, de még a MÁV Start sem tudott a Pályavasúttal egyetértésre jutni, az utasítás ezen pontjában foglaltak végrehajtása továbbra is felfüggesztés alatt van.