Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Stabilizálta működését a Vasútszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság


A VDSzSz Szolidaritás az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével - minden korábbi ellenkező híresztelés ellenére - eleget tett a törvényi kötelezettségének, és július 3-tól ismételten teljes jogú tagja a VAPB-nek. A Bizottság munkavállalói oldala támogatta, hogy az oldal soros elnöki tisztét szakszervezetünk töltse be. A felvételi kritériumokat teljesítette a VSZ is, a MOSZ tekintetében a megfelelőségi vizsgálat folyamatban van.

A Felek egyetértettek abban, hogy kéthetes határidőn belül kialakítják az elkövetkező év munkatervét, aminek biztosan része lesz az európai ágazati bérminimumok megállapítása és vasútszakmai programok szervezése. Ezen kívül szakszervezetünk már a kétezres évek végén sürgette az ágazati kollektív szerződés megkötését, az ezt célzó tárgyalások reményeink szerint új lendületet kapnak. 

A tagállamokra nézve kötelező irányelv rendelkezik arról, hogy minden uniós tagállamban létre kell hozni, illetve erősíteni kell az ágazati szintű szociális párbeszédet.