Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Egyoldalú alapbér-kiegészítések az év végéig!


A MÁV Zrt. február elsejéig visszamenőlegesen meghosszabbította egyoldalú bérintézkedéseit 2024. december 31-ig.

10% mértékű alapbér-kiegészítés a Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest meghatározott munkaköreiben: az érintett munkaköröket jelen intézkedés 1. sz. melléklete határozza meg, azzal, hogy a bérintézkedésre a melléklet által meghatározott szolgálati helyen és munkakörökben ténylegesen foglalkoztatott munkavállalók jogosultak, annak időtartamára vonatkozóan.

10% mértékű alapbér-kiegészítés a TEB szakterület meghatározott szolgálati helyein és munkaköreiben: az érintett szolgálati helyeket és munkaköröket jelen intézkedés 2. sz. melléklete határozza meg, azzal, hogy a bérintézkedésre a melléklet által meghatározott szolgálati helyen és munkakörökben ténylegesen foglalkoztatott munkavállalók jogosultak, annak időtartamára vonatkozóan.

II. Felsővezeték-szerelő gyakornok egyszeri ösztönző juttatása
A Munkáltató a felsővezeték-szerelő munkakörben jelentkező létszámhiányra tekintettel, a felsővezeték-szerelő gyakornokok részére, egyszeri ösztönző juttatás kifizetését vezeti be.
Az egyszeri ösztönző juttatás személyi hatálya a „felsővezeték-szerelő gyakornok” munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra terjed ki.
Az egyszeri ösztönző juttatásra való jogosultság együttes feltételei:
• az E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére és az E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére témakörökben tett vizsga előírt követelményeinek sikeres teljesítése,
• a felsővezeték-szerelő gyakornok szolgálati helyére vonatkozó helyismereti vizsga sikeres teljesítése,
• a próbaidő letelte.
Az ösztönző juttatás összege: 200.000 Ft

III. Felsővezeték-szerelők helyismereti vizsga alapján járó alapbér-kiegészítéséről
Az ösztönző juttatás kifizetésére a 3. pontban meghatározott feltételek együttes teljesülését követően, a havi bérfizetéssel együttesen kerül sor.
Jelen bérintézkedés időbeli hatálya 2024. február 1-jétől 2024. június 30. napjáig tart.
Jelen intézkedés személyi hatálya azon munkavállalókra terjed ki, akik felsővezeték szerelő I., felsővezeték szerelő II., felsővezeték szerelő vasúti járművezető, felsővezeték szerelő csoportvezető, felsővezetéki szakterületen mester munkakörben vannak ténylegesen foglalkoztatva.
Az alapbér-kiegészítésre való jogosultság feltétele, hogy az érintett munkavállaló a szolgálati helyére érvényes helyismereti vizsgán túl, további érvényes helyismereti vizsgával rendelkezzen.
Az alapbér-kiegészítés mértéke:
• a szolgálati helyére érvényes helyismereti vizsgán felüli egy érvényes helyismereti vizsga esetén a bérintézkedéseben érintett munkavállaló az alapbérének 5%-a;
• a szolgálati helyére érvényes helyismereti vizsgán felüli kettő vagy több érvényes helyismereti vizsga esetén a bérintézkedéseben érintett munkavállaló az alapbérének 10%-a. A bérintézkedésben érintett munkavállalók a fentiekről írásos munkáltatói értesítőt fognak kapni.

IV. vasúti járművezetők bérpótléka
A vasúti járművezetők balesetmentességének ösztönzése céljából juttatott bérpótlékra vonatkozó jogosultságokat - a 18619/2019/MAV számú megállapodásban foglaltaknak megfelelően - a munkáltató a jelen intézkedés hatálya alatt változatlanul biztosítja.