Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Vagon: megbeszélés volt a munkavállalókat érintő lényeges kérdésekről


Június 21-én a Dunakeszi Járműjavító bázisán találkoztak a képviselettel rendelkező szakszervezetek, a KÜT és a KMVB elnökök a munkáltató és a tulajdonos képviselőivel.

A MÁV VAGON Kft. részéről Schwarz István vezérigazgató és munkatársai, míg a tulajdonos Magyar Vagon Zrt. képviseletében Ludvig László vezérigazgató volt jelen a megbeszélésen.
A résztvevők - az előzetesen írásban is megküldött kérdések alapján - áttekintették a munkavállalókat érintő lényeges kérdéseket, a tulajdonosváltás utáni műhelyi tevékenységek folyamatainak újragondolását, a jövőbeli célokat.

A 2023. év eredményeit Móri György Lajos gazdasági igazgató ismertette. A Társaság az elmúlt esztendőben 1,1 Mrd forintos adózott eredményt produkált, ami az anyagbeszerzési, energiaár-emelkedési, szerződéses problémákkal terhelt 2022-es év után örömteli fordulat. Az anyagellátási problémákat tavaly tavaszra sikerült mérsékelni, így a fővizsga területén 36%-os, a forgóváz-gyártás területen 15%-os teljesítmény javulást értek el. Az eredmények javulásában szerepet játszott az is, hogy a szerződéses partnerek felé áremelést sikerült realizálni. Az eredményjavulást segítette, hogy a folyószámla hiteleket is sikerült konszolidálni készlet eladással és ingatlanfejlesztés értékének a realizálásával. Az energia megtakarítási projekt is eredményes volt- volumenben és költségekben egyaránt. Az idei eredményességet a megrendelésállomány és a szolgáltatások árai biztosítják.

A létszám-és béradatokat Sütő Anikó humánerőforrás menedzsment vezető ismertette. 2023. záró létszáma 1615 fő volt. Idén áprilisban 233 nő és 1372 férfi dolgozott a cégnél, így a létszám 1605 főre változott. A fizikai állomány létszáma 1183 fő. A személyi jellegű költségek 14,2%-kal növekedtek. A keresetek 17%-kal nőttek, mivel január 1-től - 600.000 Ft-os alapbérhatárig - a csoportszintű bérmegállapodás teljesítésre került. A mérnöki munkakörökben további 10.000 Ft-os alapbéremelés történt. Szintén a csoportszintű megállapodásnak megfelelően történt meg a márciusi Szép kártya kifizetés. Az átvezénylési díj 2000 Ft-ról 2.500 Ft-ra emelkedett.

A cél, hogy az új struktúra által biztosított munkamegosztási lehetőséggel élve, a mostani helyzetéből kimozdítva egy erős középvállalat jöjjön létre, ami biztosítani tudja az exportteljesítmény erősítését. E tekintetben a Dunakeszi, Szolnok integráció szerencsés esemény - mondta Ludvig László a Magyar Vagon Zrt. vezérigazgatója. A vezérigazgató elmondta azt is, hogy a cég neve változni fog, Magyar Vagon Vasúti Kft-re, illetve a Dunakeszi bázis neve Magyar Vagon Dunakeszi Kft-re. Az " 1 VAGON" integrációs projekt arra hivatott, hogy szimbolizálja a javítóbázisok összetartozását. A névváltások mellett megalakul a MAGYAR VAGON Business Solution Kft, ami a Társaság fő tevékenységét támogató szolgáltatásokat fog nyújtani. Elengedhetetlen a műhelyek fejlesztése, az iparági nívóhoz történő felzárkózás.

Schwarz István jelezte, hogy a Társaság az integrációs folyamat nyomán szervezeti változást tervez az ősz folyamán, aminek előkészítésébe a jelenlegi szervezeti egységek vezetőit bevonják. Az elképzelések szerint a JBI-k (kis műhelyek) tevékenységét is átvennék, amire várhatóan év végén, jövő év első negyedévében kerülhet sor. Készülnek továbbá a MÁV járműbeszerzési stratégiájának megvalósításában való részvételre, illetve külföldi megrendelések megszerzésére. A dunaújvárosi műhely fejlesztése nagymértékben függ a Dunaferr termelésének alakulásától, a celldömölki műhelyé pedig attól, hogy az RCH-n kívül érkezik-e más megrendelő. A Társaság központja Szolnokon lesz, ahol a forgóvázcsarnok teteje felújítás alatt van és az irodaépület felújítása is rövidesen megkezdődik az ablakok cseréjével, illetve szükséges a villamoshálózat teljeskörű felújítása és a klimatizáció is. Ezzel kapcsolatban szükséges a bérbeadó MÁV hozzájárulása, ami beszerzés alatt van. Ebben a témában felmerült a fényeslitkei műhely fűtésének a javítása.

Békéscsaba, Szolnok, Székesfehérvár vonatkozásában tíz éves bérleti szerződés köttetett, a többi ingatlan tekintetében folyamatosan újulnak meg a szerződések.

Az eddig Budapesten dolgozó munkavállalók Dunakeszin vagy a rövidesen igénybe vehető Váci úti bérleményben dolgoznak tovább.
A bérszámfejtést 2024-ben a MÁV-SZK végzi, és ebben nem terveznek a jövőben sem változást. A feladatok ellátásához szükséges készletgazdálkodást végző munkavállalókat átveszik. A munkavállalók foglalkoztatása biztonságban van, létszámleépítést nem terveznek, sőt, a műszaki kapacitás határáig szeretnék kiterhelni. A szakszervezetekkel kötött minden megállapodást fenntartanak.
A munkaköri struktúra sem fog alapvetően megváltozni, azonban nyitottak arra, hogy a munkakörök bemeneti feltételeit áttekintsék.
A "home office utasítás" változatlan formában hatályban marad.
Érdekképviseleti oldalról felmerült annak az igénye, hogy a MÁV VAGON-ban és a MAGYAR VAGON-ban alkalmazott teljesítményösztönző rendszerek egységesek legyenek.
A munkáltató jelenleg vizsgálja a Székesfehérváron alkalmazott mozgóbér kifizetési feltételeinek teljesülését.

Valamennyi munkavállalót érintő égető kérdés a vasúti menetkedvezmény megnyugtató módon történő rendezése. A tavaly májusban, Szolnokon megtartott munkavállalói tájékoztatón Mosóczi László ígéretet tett ennek a kérdésnek a rendezésére, ami még várat magára. Jeleztük, hogy a menetkedvezmény hiánya egyrészről többletköltséget okoz a munkavállalóknak, másrészről ez a vasutas identitás részét képezi, ami érzelmi kötődést is jelent.

Már módosították a beszerzési szabályokat annak érdekében, hogy egyszerűbb legyen az eszközbeszerzés.
A fékműhelyben a MÁV-Start igénye stabil, itt az anyagbeszerzést és a próbákat kell javítani.
A fékhenger-berendezés javításának kompetenciáját a tervek szerint megteremtik.

A vezérigazgatók jelezték, hogy érdekeltek a kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolatok fenntartásában, és ennek érdekében szorgalmazzák a kapcsolattartást a rendszeres találkozók által is.