Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Kalauz nélküli közlekedés: kétoldalú, foglalkoztatási garanciákat is tartalmazó megállapodást kötöttünk a MÁV-Starttal!


A VDSzSz Szolidaritás a február végi munkáltatói tájékoztatót követően felismerte, hogy a kalauz nélküli közlekedés kiterjesztése foglalkoztatási problémákat okozhat. Szakszervezetünk és a munkáltató a több hónapos tárgyalási folyamat lezárásaként 2024. június 5-én írta alá a garanciákat tartalmazó megállapodást, amihez természetesen a többi szakszervezet is csatlakozhat.

Február végén a munkáltató tájékoztatót tartott a szakszervezetek részére a kalauz nélküli közlekedési mód kiterjesztéséről. Mint az ismeretes, ennek nyomán Pilisvörösvár és Rákos állomások között az S76-os járatok viszonylatában 2 hónap időtartamban, április hetedikétől ebben a közlekedési módban közlekednek a vonatok.

Szakszervezetünk már a munkáltatói tájékoztatót követően felismerte azt, hogy nem szükségszerűen, de lehetségesen ennek a közlekedési módnak a kiterjesztése, foglalkoztatási problémákat okozhat az utazó munkakörökben. Éppen ezért a VDSzSz Szolidaritás Személyszállítási Utazó Tagozatának bevonásával tárgyalásokat kezdeményeztünk a munkáltatónál egy olyan megállapodás megkötése érdekében, amely magában foglalja a foglalkoztatási garancia biztosítását is. Több tervezett, illetőleg a tervezetek módosítása készült el, akár szakszervezetünk, akár a munkáltató tollából, illetőleg több tárgyalási forduló is lezajlott az elmúlt hónapokban. Ezek egyikén dr. Mosóczi László, a MÁV-Start vezérigazgatója is részt vett szakszervezetünk székházában.

Ennek a munkának a nyomán kialakult egy megállapodás, amely tulajdonképpen három részre osztható. A megállapodás a  preambulumában rögzíti, hogy a kalauz nélküli közlekedési mód a személyszállítási közszolgáltatás lebonyolításának egy kivételes formája, amelyet a fennálló és nehezen orvosolható utazói létszámhiány miatt vezetett be a munkáltató. Ezen túlmenően még szintén a preambulumban, a felek rögzítik, hogy az utazói munkakörök - ezek személyi hatálya kiterjed a belföldi és nemzetközi jegyvizsgáló munkakörre, a belföldi és nemzetközi vezető jegyvizsgáló munkakörre, illetőleg a fedélzeti jegyellenőr munkakörre - a továbbiakban is stratégiai munkakör a munkáltatónál.

A következő részben a felek rögzítik, hogy a munkáltató a felsorolt munkakörökben biztosítja akár ténylegesen, akár a Kollektív Szerződés rendelkezéseinek megfelelően a kötelező munkaidő teljesülését. A dokumentum rögzíti továbbá, hogy a kalauz nélküli közlekedés további kiterjesztése csak a szakszervezetekkel történő előzetes egyeztetés nyomán valósulhat meg, mégpedig egy 2 hónapos időtartamot magában foglaló előzetes tájékoztatás mellett, amely időszakban az esetlegesen felmerülő foglalkoztatási helyzeteket kezelhetik a felek folyamatos egyeztetés mellett.

A megállapodás harmadik része felsorolja azokat az eszközöket, amelyek hozzájárulnak a foglalkoztatási garancia fenntartásához, így például a létszámfelesleg alkalmazása a túlóraszám csökkentése érdekében vagy más telepállomás kiszolgálására történő felhasználást illetőleg más egyéb eszközöket is megjelenít a megállapodás. A VDSzSz Szolidaritás a  tárgyalások során a foglalkoztatási garanciát támogató további eszközök alkalmazására is javaslatot tett, így például a KISS motorvonatok létszámnormájának a növelése tekintetében, ezeknek a további eszközöknek a kimunkálására a későbbi tárgyalások során kerülhet sor. 

A megállapodás hatálya megegyezik a középtávú bérmegállapodás hatályával, tehát kettőezer huszonhat december harmincegyedikéig szól. Ezen időtartam alatt is a felek folyamatosan fenntartják a párbeszédet, és amennyiben szükséges, további foglalkoztatási garanciális elemeket dolgoznak ki. Tehát elmondható az, hogy a megállapodás nem egy statikus dokumentum, hanem tulajdonképpen a hátralévő problémák, felmerülő igények kezelésére alkalmas.

A VDSzSz Szolidaritás által március elején kezdeményezett kétoldalú tárgyalások a munkáltató konstruktív jelenléte mellett zajlottak, és reményeink szerint alkalmas lesz a megállapodás arra, hogy az esetlegesen felmerülő foglalkoztatási nehezményeket kezelni tudja. Annak érdekében, hogy a kétoldalú tárgyalások lezárása egy magasabb szintű megerősítést is nyerjen, kollektív szerződés erejű megállapodássá szeretnék tenni a kétoldalú tárgyalások során kialkudott elemeket. Ennek érdekében a megállapodást eljuttatjuk a MÁV-Start kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezetei részére.

A megállapodás létrejöttében aktív szerepet vállalt a VDSzSz Szolidaritás Személyszállítási Utazó Tagozata: javaslataikkal, véleményükkel formálták, kiegészítették az éppen aktuális tervezetet.

Letölthető dokumentumok:

KN_kozlekedes_foglalkoztatasi_garancia.pdf