Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Megtartotta XXV. Küldöttgyűlését a VDSzSz Szolidaritás


Május 16-án a VDSzSz Szolidaritás XXV. Küldöttgyűlése elfogadta a 2023. évi költségvetési beszámolót és a 2024. évi költségvetési tervezetet, valamint a könyvvizsgálói jelentést. A Küldöttgyűlés döntése nyomán szakszervezetünk Alapszabálya is módosult. 

Megtartotta XXV. Küldöttgyűlését a VDSzSz Szolidaritás

A XXV. Küldöttgyűlés - az Alapszabály változásával összhangban - az alábbi határozatot is elfogadta: 

A VDSzSz Szolidaritás XXV. Küldöttgyűlése felhatalmazza a VDSzSz Szolidaritás Elnökségét arra, hogy amennyiben a MÁV Csoport szervezeti átalakítása során, az átszervezés következtében reális veszélybe kerülne bármely hatályban lévő kollektív szerződés fennmaradása, annak hatályban tartása érdekében tegye meg a szükséges jogi és szervezetpolitikai lépéseket, akár egy szakszervezeti szövetség létrehozásával is.

Galéria