Nálunk minden
a vasutasokról szól!

IPAR NAPJAI 2024: Munkavédelmi konferencia sok érdekességgel!


Az "IPAR NAPJAI 2024" kiállítás keretében VÉDŐHÁLÓ Munkavédelmi Konferenciát tartottak 2024. május 9-én a Hungexpo Kongresszusi Központban munkavédelmi szakemberek és a munkavédelem iránt érdeklődők részére. 

IPAR NAPJAI 2024: Munkavédelmi konferencia sok érdekességgel!

Nesztinger Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztályvezetője elsőként ismertette a tavalyi bejelentett munkabalesetek számát, okait, megelőző intézkedéseket. 
Országosan 2023-ban bejelentett munkabalesetek, a MÁV Zrt. csak érdekességként:

Munkabalesetek Országos MÁV Zrt.
3 napon túl gyógyuló 20658 177
súlyos 153 1
halálos 62 0


A munkabalesetek védelmi megoldásainak megfelelőssége az Egyéni Védőeszközök esetében:

Összes munkabaleset 20.658
Nem szükséges egyéni védőeszköz 8.455
Alkalmas volt az egyéni védőeszköz, és rendeltetésszerűen használták 11.025
Alkalmas volt az egyéni védőeszköz, de NEM RENDELTETÉSSZERŰEN használták 125
Alkalmas volt az egyéni védőeszköz, de NEM HASZNÁLTÁK (!) 757
Alkalmatlan volt az egyéni védőeszköz, de rendeltetésszerűen használták 103
Alkalmatlan volt az egyéni védőeszköz, és NEM RENDELTETÉSSZERŰEN használták 19
Alkalmatlan volt az egyéni védőeszköz, és NEM HASZNÁLTÁK 10
Szükséges lett volna, de NEM VOLT egyéni védőeszköz! 164

Itt szeretném felhívni a kollégák figyelmét az egyéni védőeszközök használatának fontosságára. A táblázatból kitűnik, hogy a sérültek több mint 50%-a rendeltetésszerűen használt ilyet. Viszont szomorú az a tény, hogy 757 sérültnek volt lehetősége védőeszközt használni, de nem vigyáztak a saját testi épségükre! Még mindig sok azon munkavállalók száma, akik nem kapnak, vagy alkalmatlan védőeszközt kapnak a munkáltatójuktól. 

Az előadó felhívta a figyelmet a munkavédelmi képviselők munkabalesetek kivizsgálásban történő részvételére. Jelezte, hogy 2015-ben 21.088 munkabaleset esetében 9.340 esetben NEM VOLT a cégnél képviselő és 1.329 esetben nem vettek részt a kivizsgálásban, addig 2023-ban a 20.658 esetből már csak 5.005 esetben NEM VOLT képviselő, viszont sokkal többen, 5.586 esetben NEM VETTEK RÉSZT a kivizsgálásban!
Tájékoztatott a munkavédelmi bírságok emelkedéséről, mely

 • 100 ezer forinttól 100 millió forintig terjed. 
 • Mikro- és kisvállalkozásnál valamint természetes személy esetében 25 millió forintig
 • középvállalkozásnál 50 millió forintig.
 • Munkavállalóként a kiszabható 100 ezer forintos minimum húsbavágó lehet!

Többek között felhívta a figyelmet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.8.) SZCSM-EÜM együttes rendelet módosítására, melyben a 7.§ (8) pontja módosult, valamint új (8a) és (8b) ponttal kiegészült:

(8) *  A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. A munkaidő részeként óránként legalább 5, legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni a melegnek vagy hidegnek minősülő munkahelyeken.
(8a) *  A munkahely melegnek minősül, ha a munkahelyi klíma a munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, vagy szabadtéri munkahelyen a napi középhőmérséklet legalább 1 napig meghaladja a 25 °C-ot, és az országos tisztifőorvos a hőség miatt a figyelmeztetést vagy a hőségriasztást kiadta.
(8b) *  A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-ánál hosszabb időtartamban szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot vagy zárt téri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999.(XI.3.) EÜM rendelet 4.§.(1),(2) bekezdése is módosult:

4. § *  (1) *  A munkáltató a munkafolyamatokat úgy szervezi meg, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább tízperces – a (2) bekezdésben foglalt esetkör kivételével össze nem vonható – szünetek szakítsák meg.
(2) *  Amennyiben a képernyő előtti munkavégzés (1) bekezdés szerinti megszakítása a munkavégzés céljára tekintettel más életét, testi épségét, valamint egyes vagyontárgyak biztonságát veszélyezteti, vagy az adott technológia miatt nem lehetséges, a munkáltató úgy szervezi meg a munkahelyen a napi munkavégzést, hogy a munkavállalót érő képernyő előtti megterhelés csökkentése érdekében a képernyős munkavégzést rendszeres időszakonként – a munka jellegéhez igazodóan a veszélyhelyzet kizárásával – szünetekkel szakítsák meg, vagy más tevékenységgel cseréljék fel. A munkavégzés megszakításának egyszeri időtartama ebben az esetben sem lehet kevesebb, mint tíz perc.

Beszéde végén ismertette a MUNKAVÉDELEM NEMZETI POLITIKÁJA 2024 – 2027 időszakára szóló terveket. Melyből az átfogó első pont így hangzik:

A munkával összefüggő megbetegedések és balesetek hatékonyabb megelőzése, „zéróelképzelés” közelítése a zöld és digitális átállás megvalósításával

 • Munkáltatók ösztönzése/támogatása a munkavédelem magasabb szintjét lehetővé tevő korszerűbb technológiák, munkaeszközök, biztonsági berendezések és védőeszközök beszerzésében;
 • A munkavédelmi hatóság hatékonyságának fejlesztése és fenti célok megvalósításának támogatása;
 • A munkavédelmi képviselők képzésének támogatása;
 • Tájékoztatás, munkavédelmi szemléletformálás és a meglévő szabályok és iránymutatások érvényesítésének megerősítése, különösen a mikrovállalkozásoknál;
 • A digitalizáció erősítése, munkavédelmet érintő bejelentések elektronikus támogatása

És ez csak az első pont! Jók a célkitűzések, várjuk a megvalósítást.

Adamek Viktória, a Prevor GmbH vegyésze "Kockázatok és hatékony megoldások a vegyvédelemben" címmel tartott egy magával ragadó előadást.
Az előadó többek között hangsúlyozta, hogy a vegyszeres baleseteknél nagyon fontos az IDŐFAKTOR! A sérülés súlyossága azáltal növekszik, minél nagyobb a szennyezettség időtartama. A kémiai égést után, érintkezést követő 

 • első 10 MÁSODPERCBEN a külső szövet ellenáll akár a bőr felszínén, akár a szemben
 • 10 MÁSODPERC – 1 PERC között az anyag behatol a szervezetbe, de a sérülés még mindig visszafordítható
 • 1 PERCEN TÚL visszafordíthatatlan következmények lépnek fel, melynek mértéke, súlyossága nagy mértékben függ az anyag tulajdonságaitól

Azonnali vizes lemosásra van szükség. A Prevor kifejlesztett egy olyan vizes lemosót (Diphoterine), mely a felületi lemosás közben megállítja a kemikália terjedését és eltávolítja, kivonja a vegyszert a szövetekből.

Mészáros Balázs, a MUFOSZ elnöke ( Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete ) előadásában a munkabaleseti jegyzőkönyvek kitöltéséről, pontosságáról és a munkabalesetek kivizsgálásáról beszélt. 
Nem súlyos munkabaleset esetén a kivizsgálás munkabiztonsági szaktevékenység, vagyis munkavédelmi szakmai képesítéssel rendelkező szakember részvétele szükséges az elvégzéséhez. A munkabaleset bekövetkezéséről és a kivizsgálásról a foglalkozás – egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát és a munkavédelmi képviselőt tájékoztatni kell, részvételüket lehetővé téve.

Súlyos munkabaleset esetén a kivizsgálás munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység. Az előbbi munkavédelmi szakmai képesítéssel rendelkező szakember közreműködésével valósul meg. Utóbbi a foglalkozás – egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának részvételét teszi kötelezővé.
Munkabaleseti jegyzőkönyvet már 1 táppénzes nap miatt is ki kell tölteni. 3 napon túli táppénzes napok esetében a hatóságok felé jelenteni kell. A munkabaleseti jegyzőkönyveket nem csak a szakhatóság vizsgálja, hanem a TB is! A munkabaleseti jegyzőkönyveket 5 évig meg kell őrizni.

Nyilvántartást tartalmazó segédanyag elérhető a  http:/mvff.munka.hu/#/munkabalesetek felületen, ahol kitölthető a munkabalesetek kivizsgálása lépésről-lépésre. A magyarország.hu oldalon is van erre lehetőség, de a program hiányos. Az előadó felhívta a figyelmet, hogy ezen a felületen az üzemiség elismerésére történő kérelem benyújtása viszont gyors, és precíz. 

Utolsó előadóként Gerei Ádám, a MAPA Professional munkatársa a Generációk harca a munkahelyeken címmel tartott előadást. A jelenleg együtt dolgozó generációk megoszlása ma Magyarországon:

BB 15%
X 30%
Y 35%
Z 20%

A BB azaz Baby Boomer generáció tagjai 1946-1964 között születtek

 • az X generáció tagjainak szülei
 • rangidősek, szocializmusban nevelkedtek
 • rang, fizetés, presztízs motiválja őket
 • a rendszerváltás körükben bizonytalanságot szült
 • hierarchikus felépítés, a munka az első

Az X generáció tagjai 1965-1979 között születtek

 • a kései Y generáció, valamint a Z generáció szülei
 • digitális bevándorlók, akik alkalmazkodnak a környezetükhöz, de félig a múltban élnek
 • általában nehezen, kemény munka árán küzdötték fel magukat oda, ahol tartanak
 • lojálisak, nem nagy igényűek, nehezen váltanak
 • maximalisták

Az Y generáció tagjai 1980-1995 között születtek

 • az „ezredfordulós” generációnak is nevezik őket
 • a „technológia Őrültjei”, követik a trendeket, kísérletezők
 • az Y generáció már egy fogyasztói társadalomba született bele
 • nem hajlandóak robotolni, 
 • magától értetődik számukra: WORK-LIFE BALANCE /munka-magánélet egyensúlya/
 • olyan világban váltak felnőtté, ahol örökké sietniük, önmagukat megvalósítaniuk kell, karriert kell építeniük

A Z generáció tagjai az 1995-2007 között születtek

 • beleszülettek a digitális technológiák világába
 • az internet digitális bennszülöttjei, ez az első generáció, akik még nem tudják milyen volt csak lexikonban keresni
 • egy új világban nőttek fel, teljesen megváltoztak a tanulási szokások. Ez problémákat vet fel az oktatási rendszerben is, elsősorban a tanítási – oktatási módszerek területrén
 • a tanároknak nehéz átadniuk a tudásukat a fiataloknak, akik hozzá vannak szokva a gyors információáramláshoz és annak befogadásához
 • TIKTOK, Facebook stb.

A különbségek ismertetésére használják az úgynevezett Colombo hatást. Míg a BB és X generáció megnéz egy 60-90 perces Colombo-filmet, addig egy Z generációs 300-500 videót pörget át!
A BB és X generáció tagjai ragaszkodnak a jól bevált módszerekhez, szokták mondani, hogy a hátukon fát is lehet vágni, akkor is teljesítik a feladatot az egészségükkel nem törődve, addig az Y generációnak már ÉN időre van szüksége, a lojalitást, engedelmességet nem ismeri. A Z generáció tagjai mivel beleszülettek a digitalizáció világába, nagyon kényelmesek. Ha valami nem tetszik nekik, munkahelyet váltanak. Nem szerepel a szókincsükben a kitartás. 
Ezeket a nagyon különböző generációkat egy munkahelyen foglalkoztatni, esetleg azonos pozícióban is, jelentős kihívás elé állítja a munkáltatókat. A munkahelyek megváltoztak és folyamatosan változnak. A kitartó, szívós, idősebb generáció egyre kevesebbet bír, míg a fiatalabb, erősebb generáció egyre kevesebbet hajlandó dolgozni! 
              
70-80 évvel ezelőtt a korfa fenyőfa formát mutatott - azaz kevesebb volt az idős lakosság, sok a fiatal – addig ma már urna alakú a korfánk: egyre tovább élnek az idősek, és ezzel szemben egyre kevesebben születnek. Ez a tendencia főleg a fejlett társadalmakra jellemző. Így a kihívás az, hogy hogyan és meddig foglalkoztassuk az idősödő generációkat. 

Benséné Heim Carmen
MÁV Zrt KMvB tag