Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Munkáltatói tájékoztató az évvégi tevékenységi szünetről a zavartalan vasúti közlekedés biztosításával közvetlenül össze nem függő tevékenységet ellátó munkavállalók esetében


A gyermeküket nevelő szülők szabadságigényét a tevékenységi szünet idején kívül is méltányosan kell elbírálni a közoktatási téli szünet idején.

A zavartalan vasúti közlekedés biztosításával közvetlenül össze nem függő tevékenységet ellátó munkavállalók esetében év végi tevékenységi szünet kell elrendelni az alábbiak szerint.

A 2023. december 27. és 29. (szerda-péntek) közötti időszakra tevékenységi szünetet kell szervezni oly módon, hogy az ne veszélyeztesse egyes funkcionális tevékenységek (humán, számvitel, pénzügy, beszerzés stb.) zökkenőmentes ellátását.
A megjelölt három munkanapra tevékenységi szünettel érintett munkavállalók részére a munkáltató részéről szabadságot kell kiadni. A szabadságkiadást – a KSz 43.§ 2. pontjában foglaltak szerint – az érintett munkavállalóval legalább a szabadság kezdete előtt hét nappal megelőzően írásban (akár elektronikus úton) közölni kell.

A funkcionális tevékenységet ellátó szervezeti egységek vezetői indokolt esetben jogosultak a tevékenységi szünettel érintett munkanapokon is az irányításuk alá tartozó munkavállalókkal munkát végeztetni. Erre azonban kizárólag otthoni munkavégzés keretében kerülhet sor, amennyiben az érintett munkavállalók esetében ennek minden előírt feltétele fennáll.
(Amennyiben a munkaköre alapján az elrendelt tevékenységi szünettel érintett munkavállaló már nem rendelkezik 2023. évben a szükséges három munkanap szabadsággal és otthoni munkavégzésben sem tud munkát végezni, akkor a még rendelkezésre álló tárgyévi szabadság kiadását követően is fennmaradó munkanapokra a munkavégzés alól alapbére
megfizetésével mentesíteni kell.

A 2023. december 22. napjáig terjedően, illetve a 2024. január 2. napjától kezdődően központilag nem kerül sor tevékenységi szünet elrendelésére. Az egyes érintett szervezeti egységek vezetőinek felelőssége annak eldöntése, hogy a munkafeladatok és a munkavállalói szabadságigények ismeretében miként határozzák meg a munkát végző munkavállalói
létszámot.

A munkáltatói jogkörgyakorlók azonban arra is legyenek figyelemmel, hogy a közoktatásban 2023. december 22. és 2024. január 7. napja között téli szünet lesz. A gyermeküket nevelő szülők ezen időszakra vonatkozó szabadságigényét a fentiek szerinti tevékenységi szünet idején kívül is méltányosan kell elbírálni.