Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Az RCH október 11-én utalja az egyszeri SZÉP kártya juttatást a munkavállalók számára


A szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján. Egyúttal a munkáltató vállalta, hogy tárgyalásokat folytat a 2023. évre vonatkozó, reálkereset-színvonal megőrzését biztosító bérkompenzáció kifizetéséről, az erről szóló megállapodást a 2024. évre vonatkozó bérmegállapodás aláírása előtt kell megkötni.

Az RCH október 11-én utalja az egyszeri SZÉP kártya juttatást a munkavállalók számára

A kifizetés részletszabályai az alábbiak szerint alakul:

Egyszeri bruttó 200.000 Ft juttatásra jogosultak az alábbi munkavállalók:

  • valamennyi, az RCH-val 2022.12.31-én és 2023.09.30-án egyaránt munkaviszonyban álló statisztikai állományban lévő 6-17 MMK-ba sorolt munkakört betöltő munkavállaló, amennyiben 2023.09.30-át követően munkaviszonyának megszüntetésére tekintettel nem tölti felmentési idejét,
  • azon 6-17 MMK-ba sorolt munkakört betöltő munkavállaló, aki az előző pontban meghatározott időpont(ok)ban táppénzes állományban volt, amennyiben 2023.09.30-át követően munkaviszonyának megszüntetésére tekintettel nem tölti felmentési idejét.

Egyszeri bruttó 100.000 Ft részjuttatásra jogosult az a 6-17 MMK-ba sorolt munkakört betöltő és 2023.09.30-án munkaviszonyban álló statisztikai állományban lévő munkavállaló, akinek munkaviszonya 2023.01.01 és 2023.04.30-a közötti időpontban kezdődött, amennyiben 2023.09.30-át követően munkaviszonyának megszüntetésére tekintettel nem tölti felmentési idejét.

Nem jogosult a juttatásra a 2023.09.30-án munkaviszonyának megszüntetésére tekintettel felmentési idejét töltő, fizetés nélküli szabadságon, CSED, GYED, GYES-en lévő, valamint a munkakörére egészségügyileg alkalmatlanná váló munkavállalók esetére vonatkozóan alkalmazandó eljárásrend hatálya alá tartozó programban résztvevő munkavállaló, amennyiben munkavégzés alóli mentesítési idejét tölti, azon 2023.09.30-án munkaviszonyban álló statisztikai állományban lévő munkavállaló, akinek munkaviszonya 2023.05.01-jén, vagy azt követő időpontban kezdődött.

A munkáltató a juttatást 2023.10.11-én utalja a jogosult munkavállalók SZÉP kártyájára, melynek feltétele, hogy a munkáltató 2023.10.09 napján rendelkezzen a munkavállaló érvényes SZÉP kártyájához kapcsolódó számlaszámával. Azok a munkavállalók, akiknek nincs e feltételnek megfelelő SZÉP kártya számlaszáma, a bankszámlájukra történő utalással kapják meg az egyszeri juttatást, illetve részjuttatást. Ez esetben az utalt összegből levonásra kerülnek a jogszabály által meghatározott adók és járulékok.
A hatályos jogszabály értelmében a SZÉP kártyán lévő egyenleg hideg élelmiszer vásárlására is felhasználható 2023.12.31-ig.