Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Start: több kérdésben is sikerült megállapodni a munkáltatóval


Az augusztus 23-i Startos VÉT-ülésen egyezség született a munkabérelőleg megemeléséről, új munkakörök kerültek a Kollektív Szerződés 8. mellékletébe, és szó volt a további vonalbezárásokról is. 

Megállapodás született arról, hogy a KSz-ben foglaltakhoz hasonló kedvezmények megillessék azokat a munkavállalókat is, akik egészségileg alkalmatlanná váltak, de az alkalmatlanság oka nem a szolgálattal állt összefüggésben. A korábbi években ezt a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalás keretében biztosította. A megállapodást aláírtuk, de a VDSzSz Szolidaritás jelezte igényét, hogy tárgyalni kíván a megállapodás kiterjesztése érdekében

  • egyrészt azokra a további végrehajtó szolgálati munkakörökre, amik a KSZ 6. sz. mellékletben jelenleg nem szerepelnek (a végrehajtó szolgálati munkakörök közül is külön kiemeltük a személypénztárosokat). A megállapodás létrejöttéig is kértük, hogy egyedi elbírálás alapján részesülhessenek alkalmatlanná válásuk esetén ezekből a kedvezményekből,
  • másrészt javasoltuk, hogy a megállapodás szerinti kedvezmények (különösen az 5 havi távolléti díjnak megfelelő további juttatás) azokat is illessék meg, akiknek a munkáltató nem tud másik munkakört felajánlani, vagy a felajánlott munkakör nem elfogadható részükre. 

Az utazó és zavartalan közlekedést biztosító munkakörök listája (KSZ 8. sz. melléklet) kibővült az utascentrum és az utasellátó egyes munkaköreivel, illetve a személyszállítási ügyeletesi és segédügyeletesi munkakörökkel. (Ezzel létrejött az lehetősége annak, hogy ezen munkaköröket készenlétivé lehessen nyilvánítani a helyi függelékekben.)

Megállapodás született a munkabérelőleg megemeléséről, aminek összege így 240.000 Ft-ról 300.000 Ft-ra növekedett. Ugyancsak egyezség jött létre a vezetési pótlék emeléséről is, melynek mértéke a továbbiakban 10 Ft/km-re lesz.

A munkáltató tájékoztatott arról, hogy új munkakörként bevezetni kívánja az oktató mozdonyvezetői munkakört, amitől a Start a gyakorlati oktatás hatékonyságának fokozását várja. 

Szakszervezetünk javaslatokat tett a KSz jegyvizsgálói létszámnormára vonatkozó 9. sz. melléklete kiegészítése érdekében (különvonatok kezelése, interrégio vonatok besorolása, stb.) Emellett több egyéb javaslat is felmerült, ezért 
Ughy Kálmán, a MÁV-Start üzemeltetési igazgatója munkacsoport felállítását javasolta szeptember 15-ig a teljes melléklet felülvizsgálata érdekében. A munkabizottságba a szakszervezetek szakértőket delegálnak. 

Szó esett még a Dombóvári JBI-nél pilot jelleggel néhány hónapja bevezetett ösztönzőprogramról is, ami szeptemberben zárul le. A végleges kiértékelésre ezt követően kerül sor, ugyanakkor a program ebben a formában várhatóan nem folytatódik tovább.

Szakszervezetünk tájékoztatást kért arról is, hogy van-e bármi valóságalapja a sajtóban megjelent, további vonalbezárásokra vonatkozó híreknek. A munkáltató válaszában jelezte, hogy nincs tudomása további vonalbezárásokra irányuló tervekről. Szintén rákérdeztünk a járműgyártási és járműkarbantartási tevékenységgel kapcsolatos további tervekre, esetleges kiszervezésre irányuló törekvésekre is. Ezzel kapcsolatban a munkáltató utalt arra, hogy végleges döntések az igazgatóságok, felügyelő bizottságok részéről még nem születtek. A Vagon Kft. eladásáról előzetes elvi kormánydöntés létezik, de ennek pontos részletei, végrehajtása kapcsán még egyeztetések zajlanak. A jelenleg a Startnál dolgozó járműszerelő kollégák kiszervezéséről nincsen semmilyen döntés, mindazonáltal a munkáltatónak meg kell vizsgálnia ennek lehetőségét is. 

Jeleztük, hogy a többlettudáson alapuló JBI ösztönzőrendszer kiterjesztésére általunk kezdeményezett egyeztetésre még nem került sor, kértük, ennek mielőbbi pótlását. 

Szintén felmerült, hogy a munkáltatói ígérettel ellentétben a vjv nélküli közlekedés nem kizárólag havaria helyzetekben is előfordul. Erre utal, hogy bizonyos telephelyeken már az előző napon legyártják az ilyen közlekedés elrendelésére szolgáló nyomtatványokat. Szakszervezetünk követelte, hogy a munkáltató az elhangzott konkrét eseteket vizsgálja ki, és adjon részletes tájékoztatást a következő VÉT-ülésen.