Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Start: általunk kezdeményezett konzultációra került sor a hónap elején bevezetett erőforrás tervezési rendszerről


Utazó és személyzetirányító tagtársaink jelezték felénk, hogy az új vezénylőprogram, az ETR-rendszer közelmúltbeli bevezetése több anomáliát és kérdést vetett fel, melyeknek közös áttekintése és egyeztetése érdekében szakszervezetünk konzultációt kezdeményezett.

A konzultáción az alábbi, tagtársaink által jelzett problémákra irányítottuk rá a munkáltató figyelmét:

 • A havi vezénylés és módosítások megtekintése csak annak elfogadása után lehetséges, ami részünkről elfogadhatatlan, és ezt jeleztük is a munkáltatónak. Álláspontunk szerint ugyanis szükséges biztosítani, hogy elfogadás előtt lehetőség legyen megnyitni, megtekinteni azt a munkavállalóknak. A munkáltató a felvetés jogosságával egyetértett. Átmeneti megoldásként felajánlotta, hogy a rendszer a tájékoztató e-mail mellékleteként egy .pdf formátumú dokumentumot küld majd, ami tartalmazni fogja a változást, ezáltal a kollégáknak lehetőségük lesz előzetesen megtekinteni a módosítást. Jeleztük, hogy ezt átmeneti megoldásként elfogadhatónak tartjuk, de mindenképpen szükséges, hogy az elfogadásra vonatkozó kérdés csak a link megnyitása után, tehát a tartalmának hivatalos formában való megismerése után jelenjen meg, ne pedig korábban. Felvetésünket a munkáltató is támogatta, és ígéretet tett a program ennek megfelelő átalakítására.
 • A program a módosítások esetén újraküldi az egész havi vezénylést, nem csak a módosítást. Ebben a formában a kiküldött módosítás az utazók számára fölöttébb zavaró, nagy a lehetősége annak, hogy elnézzék a szolgálatot. A munkáltató jelezte, hogy ennek áthidalására belső üzenetet küld majd a program, amiből már jól követhető lesz a változás.
 • A rendszer a szolgálat közben önköltségi utat nem tünteti fel, csak az érkezési és az eltérő kiindulási állomásból lehet legfeljebb következtetni erre, jelenleg öt órán belüli szolgálatként kezeli. A munkáltató ígéretet tett, hogy ezt a következő módosítási csomagban kezelni fogja, külön feltüntetik a szolgálaton belül az önköltségi utakat.
 • Előkészítést, előkezelést nem mindig a megfelelő helyen mutatja, vagy egyáltalán nem tünteti fel. 
 • Kezdeményeztük, hogy az EVTK elkészítésére vonatkozó előkészítési feladat egyértelműen legyen megjelölve, így megelőzhető egymás kizárása az EVTK-ból, vagy az EVTK hiánya, stb.
 • A napi szolgálat részleteibe kattintva sem látszik, hogy az adott vonatokon milyen beosztásban teljesít szolgálatot a munkavállaló (VJV-JV), ami a szolgálatra való felkészülésben, az iránytáblázásban és a fel-lejelentkezési időben is problémát okozhat.
 • A pihenő, illetve az ugyanazon napra feltüntetett szolgálat nagyon zavaró és megtévesztő, a hangsúlyt a szolgálat megjelölésére kell helyezni, nem a pihenőidőre.
 • Javasoltuk, hogy a havi vezénylés fejrészén (pl: kötelező óra, szolgálati óra stb.) legyen követhető a munkavállaló havi tényleges leterheltsége, a produktivitási mutató, ezzel elkerülve a havi 80%-ot meghaladó leterheltséget operatív és egyéb vezénylési technikák miatt, ami dolgozónként eltérő.
  A munkáltató válaszában arról tájékoztatott, hogy az adat rendelkezésre áll, ennek megjelenítése azonban csak fejlesztés útján lehetséges, így elvi akadálya nincs a munkáltató részéről sem. Kértük, hogy ezt a funkciót mindenképpen vegyék figyelembe a rendszer fejlesztése során.
 • Az ETR-ben és EVTK-ban feltüntetett napi szolgálat sok esetben nem azonos, nincsenek szinkronban (pl: előkészítés, önköltség, stb.).
 • Jeleztük, hogy az MKSZ-t sok esetben nem a megfelelő helyen jelöli ki a rendszer, például rövid fordulók esetén azonos szerelvénynél, technológiai időre való hivatkozással kiadják a 45 percet egyben, függetlenül attól, hogy 12-16 órás szolgálatokról van szó.
  A munkáltató munkajogi álláspontja nem egyezik a VDSzSz Szolidaritás álláspontjával a KSZ-ben rögzített „rövid fordulók” esetén, ezért további egyeztetést kezdeményezünk.
 • Továbbá jeleztük, hogy a program a vonatkésések miatti ténylegesen megjelenő többletmunkaidőt nem "göngyölíti" a ledolgozott órákba, ami veszélyezteti a havi 220 óra maximális távolléti óra korlát betartását, ennek túllépését a rendszer nem észleli. A munkáltató vállalta a fejlesztés megvalósítását.