Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Hirdetmény a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár tagjai részére


A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár területi pótküldöttválasztó gyűléseket tart, ezek helyszínét, idejét mellékeljük. Kérjük, hogy érintett tagtársaink vegyenek részt a gyűléseken!

A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa a Pénztár Alapszabálya és Választási szabályzata alapján a küldöttek megválasztására a következő helyszínekre és időpontokra hívja össze a pótküldöttválasztó gyűléseket:

Küldöttválasztó körzetek, időpontok, helyszínek:

BUDAPEST
2023. szeptember 15.
10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Budapest
1. emeleti tanácsterem
1087 Budapest Kerepesi út 3.

DEBRECEN
2023. szeptember 20.
10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Debrecen
igazgatói tanácsterem
4024 Debrecen Piac u. 18.

MISKOLC
2023. szeptember 19.
10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Miskolc
1. emeleti tanácsterem
3530 Miskolc Szemere u. 26.

PÉCS
2023. szeptember 18.
10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Pécs
1. emeleti tanácsterem
7623 Pécs Szabadság u. 39.

SZEGED
2023. szeptember 14.
10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Szeged
igazgatói tanácsterem
6720 Szeged Tisza Lajos krt.28-30.

SZOMBATHELY
2023. szeptember 13.
10.00 óra Pályavasúti területi igazgatóság Szombathely
1. emeleti tanácsterem
9700 Szombathely Széll K. u. 2. 

A pótküldöttválasztó gyűlések napirendi pontjai:
1. A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár pótküldötteinek megválasztása
2. Egyebek

A napirendi pontokkal összefüggő előterjesztés a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár székhelyén (1144 Budapest, Kőszeg utca 26.) ügyfélszolgálati időben megtekinthető.
A pótküldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttválasztó körzethez tartozó pénztártagok több mint fele megjelent. 
A pótküldöttválasztó gyűlés határozatképtelensége esetén, a megismételt pótküldöttválasztó gyűlés az eredeti napirendi pontokkal és az eredeti helyszínen ugyanaznap 10 óra 15 perckor kerül megtartásra. 
A megismételt pótküldöttválasztó gyűlés az előzetesen meghirdetett eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A pótküldöttválasztó gyűlésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatás a Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár honlapján (www.epenztar.hu), valamint ügyfélszolgálati időben a Pénztár székhelyén megtekinthető.

Budapest, 2023. augusztus 09.

Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztár