Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Start: kezdeményeztük a KSZ 9. számú melléklete szerinti létszámnorma alkalmazását a különvonatok esetében is!


Egy menetrendi évben ugyanis több alkalommal előfordul, hogy a közlekedtetett különvonatok jóval öt kocsi feletti összeállításban futnak. Mózes Tibor, a VDSzSz Szolidaritás alelnöke Dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatója részére fogalmazta meg KSZ-módosító javaslatunkat.

Start: kezdeményeztük a KSZ 9. számú melléklete szerinti létszámnorma alkalmazását a különvonatok esetében is!

A 9. számú melléklet 1.2. pontjában azok az – 1.1. pontban szabályozott – általánostól eltérő, SZVÖR szerinti összeállításokat tartalmazza, ahol a klasszikus minimális létszámnormától eltérően, csupán egy vezető jegyvizsgáló elegendő a vonat továbbításához. A felsorolásban kiemelt szerelvénytípusok jellemzőiből („egy egység”, „négy kocsiig”, stb.) kitűnik, hogy az aláírók akarata arra irányult a felsorolás megalkotásakor, hogy az egy-két egységből álló vagy négy-öt kocsis szerelvények esetén lehessen alkalmazni az egy fős közlekedést.

Ebből a szempontból aggályosnak tartjuk a felsorolás hetedik francia bekezdésében nevezett „charter és különvonatok” típus ezen a helyen történő feltüntetésének indokoltságát, hiszen egy menetrendi évben több alkalommal előfordul, hogy a közlekedtetett különvonatok jóval öt kocsi feletti összeállításban futnak. Éppen emiatt indítványoztuk, hogy a különvonatok közlekedtetéséhez szükséges minimális létszámnorma meghatározása az 1.1. pontban meghatározott általános szabályok szerint történjen. (Illetve a szabályozás másik lehetősége az, hogy az 1.2. pont konkretizálja, hogy különvonat esetén az egy fős továbbítás milyen esetekben alkalmazható.)

Módosító javaslatunkkal egyetemben kezdeményezzük, hogy a létszámnormától eltérő közlekedés esetén járó többletdíjazás mértéke – ami harmadik éve változatlan – emelkedjen meg legalább az elmúlt három év bérfejlesztéseinek – százalékos mértékben kifejezett – összegével.

Mivel kezdeményezésünk a Kollektív Szerződés módosítására irányul, indítványoztuk, hogy azt a soron következő VÉT ülés napirendjére kerüljön.