Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Négy nap alatt három áramütéssel járó munkabaleset történt, ami talán elkerülhető lett volna a munkáltatónak márciusban átadott javaslatcsomagunkkal


Most részleteiben megmutatjuk, milyen javaslatokat juttatott el márciusban a munkáltató részére TEB tagozatunk. Szerepel benne mentorprogram, illetve az elrendelhető napi rendkívüli munkaidő maximumának korlátozása.

Négy nap alatt három áramütéssel járó munkabaleset történt, ami talán elkerülhető lett volna a munkáltatónak márciusban átadott javaslatcsomagunkkal

TEB javaslatcsomagunk:

 • A 2020. 03. 11-én aláírt hároméves megállapodásban szereplő életpályamodell létrehozásával teljes egészében adós a munkáltató, minden létező fórumon felvetettük az elmúlt három évben de nincs reakció. Többször fordultunk már Steininger Zsolt vezérigazgató-helyetteshez, mindhiába. A szakmai vezetéssel átbeszéltük az alapelveket, közös a támogatás, de nincs eredmény.
 • A TEB többlettudás elismerése munkacímű, a TEB igazgatósággal közösen támogatott folyamat állásáról nincs tudomásunk, annak ellenére, hogy – ismereteink szerint – a szakmai vezetés komoly munkát fektetett annak kidolgozásába. Jelenleg semmilyen motiváló rendszerünk nem létezik annak elismerésére, hogy egy nagy tudású, képzett - és nem egy esetben pótolhatatlan és a munkaerőpiacon keresett - munkavállalót rendszerszerű támogatással megtartson a MÁV.
 • Biztber szakszolgálat szakmai munkájához közvetlenül nem kapcsolódó munkavégzésének (bibe) anyagi elismerése.
 • Az újonnan felvett munkavállalók szakmai és emberi beilleszkedését segítő, a vasútüzemi különleges elvárásoknak megfelelő szempontokat figyelembe vevő „mentori” (támogatói) rendszer kidolgozásáról, bevezetéséről, illetve működtetéséről nincs tudomásunk annak ellenére, hogy azzal mindenki egyet értett. 2022. januárjában Kovács Tamás igazgatóval történt megbeszélés során a forrás is meg lett jelölve. Tudomásunk szerint az igazgató a TEB igazgatóság előterjesztését várja.
 • A 2022. november 9-i egyeztetésen, a TEB igazgatósággal (részt vett a HR és a munkajog is) több pontban egyezség született a 19/2011. NFM rendeletben szabályozott forgalmi vizsgáztatás tudásanyagának szakmai reformjáról. A folyamat további sorsáról nincs tudomásunk, illetve a MÁV KÜT tájékoztatása alapján a vasútvállalati forgalmi vizsgáztatás tudásanyaga egyes esetekben nem tükrözi a megállapodás szellemiségét, további olyan témaköröket sorol be újra az ismeretanyagba (pl.: ruházat, szolgálati jelvény viselése), ami nem segíti vizsgázó TEB-es kollegáink érdekeit.
 • A 2022. november 9-i megbeszélésen felmerült az ún. specialista biztosítóberendezési műszerész kategória (munkakör) létrehozása – ami egyébként a 2018-ban elindult munkakör átalakító projektnek is része volt – ezt a munkajog (HR) is támogatta, de javaslatot kért a TEB igazgatóság részéről a munkakör létrehozására és annak feltételeinek kidolgozására. Ezt a javaslatunkat Virág Istvánhoz és Steininger Zsolthoz címzett, 2023. március 7-én kelt levelünkben megerősítettük. A biztosítóberendezési szakszolgálat esetében fokozottan jelentkezik a speciális szaktudást elismerő munkakör hiánya, a távközlési és az erősáramú szakterületen is létezik a további tudást elismerő munkakör.
 • Az „erősáramú szaktudás elismerése” munkacímű indítványunkban a vasútüzemhez szükséges végzettségeiken felül állami végzettségekkel is rendelkező kollegáink elismerésére tettünk javaslatot. Ezen kollegáink tudása keresetté, illetve meghatározó szereplővé teszi őket a munkaerőpiacon. Egy-egy vasutat elhagyó elektrikus, illetve erősáramú mester, munkavállaló pótlása, betanítása rövid idő alatt megoldhatatlan feladat, így a munkaerő megtartása elsőrendű cél. A jól képzett és rövid időn belül pótolhatatlan szakembereink megtartására, egy szakmai képzettségi pótlék bevezetését javasoljuk, ez azokra a speciális végzettségű szakemberekre vonatkozna, akik nem csupán a MÁV villamos hálózatainak kapcsolására (jellemzően 25 KV) jogosultak, hanem az országos hálózati táplálás kapcsolását is végezhetik, konkrétan villamos műkezelői, illetve alállomás kezelő képzettséggel és jogosultsággal rendelkeznek.
 • A szakszolgálaton belüli rendelkezésre állási (készenlét) rendszer korszerűsítéséről történő gondolkodás megkezdése, amiben több megközelítés kaphatna szerepet (gazdálkodás, HR, TEB stb.). Erre valamikor 2018-ban felkérés érkezett az akkori humánpolitikai vezérigazgató-helyettes részéről, de el sem indult a folyamat.
 • A végrehajtó szolgálati helyeken a jelenleg érvényes utasításokhoz (pl. TB 1.), szakmai előírásokhoz és folyamatokhoz igazított, korrekt technológiai normák meghatározása, és az ehhez kapcsolódó létszámnormák definiálása. Tagjaink információi és véleménye szerint a jelenlegi létszámtervezés nem kapcsolódik közvetlenül az utasításokhoz és normákhoz.
 • Biztosítóberendezési lakatos, illetve műszerész szakmákban foglalkoztatott kollegáink egymást helyettesítésének megfelelő kompenzálása. A két szakma munkaköri leírásokban történő „elválasztása” teljesen korrekt módon megtörtént, ennek ellenére a gyakorlatban, általában a biztosítóberendezési műszerész munkakörben foglalkoztatottak a biztosítóberendezési lakatosok feladatait is végzik, kompenzáció nélkül, egyes esetekben a műszerész feladatok rovására (visszautalva a 8. pontra).
 • A NIF-es beruházások esetében az átépítési pótlék kiterjesztése a TEB-es munkavállalókra, ebben a kérdésben már közel voltunk a megegyezéshez. Ezen beruházások olyan plusz, napi gyakorlatba nem illeszthető feladatokat jelentenek kollegáinknak, ami kompenzációt igényel, és kevés munkavállalót érintenek.
 • A kollegáink gépkocsi vezetése ügyében több javaslattal álltunk elő az évek során (pl. vezetési tréningek), nincs előrelépés.

KSz-módosító javaslataink:

 • A vasúti alaptevékenységgel kapcsolatos egyes munkakörökre egészségileg alkalmatlanná váló TEB-es (és pályás) munkavállalóink helyzetének rendezéséről a munkáltatói és munkavállalói oldal is többször egyeztetett, sőt egyetértett, érdemi előrelépés azonban nem történt. (KSz. 46. §, illetve 6. sz. melléklet)
 • A KSz. 61. §-ban meghatározott távolléti díj számításának további „finomítása”, az ebben meghatározott készenléti óraszámok csökkentése.
 • Az elektrikus munkakörökben foglalkoztatott munkavállalóink munkarendhez igazodó bérpótléka (műszakpótlék) nem azonos a hasonló munkavégzési körülmények között dolgozó diszpécser (biztosítóberendezési diszpécser, pályavasúti diszpécser, erősáramú diszpécser, távközlési diszpécser) megnevezésű munkakörben foglalkoztatott kollegák pótlékolásával, ezt kívánjuk újragondolni. (KSZ. 12/c melléklet)
 • A KSz. 35. § 3-ban meghatározott rendkívüli munkavégzés felső határának újra szabályozása. Veszélyesnek ítéljük az Mt. 108. §-ban meghatározottak „puhítását”.
 • Szabadságos időszakhoz igazodó rendelkezésre állás és Virág István által kiadott vezetői utasítás KSZ-ben történő szabályozása.