Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Négy nap alatt már a harmadik felsővezeték-szerelő szenvedett áramütést munkavégzés közben, a munkáltató márciusi javaslatcsomagunkra még csak a füle botját sem mozdította!


A legutóbbi felsővezeték-szerelőt érintő munkabaleset június 27-én hajnalban történt a Debreceni Erősáramú Főnökség Nyíregyháza területén. Ezt megelőzően június 24-én a vihar okozta károk helyreállítása közben egy felsővezeték-szerelő csapat két tagja is áramütést szenvedett. Reméljük, nem kell újabb áramütésnek bekövetkeznie ahhoz, hogy a munkáltató meghallja a szavunk. Bár márciusban elküldtük javaslatainkat a munkáltatónak, a MÁV Zrt. mindezidáig nem tartotta égetőnek javaslatcsomagunk elfogadását, amivel nagymértékben csökkenne a munkavállalók túlterheltsége.

Négy nap alatt már a harmadik felsővezeték-szerelő szenvedett áramütést munkavégzés közben, a munkáltató márciusi javaslatcsomagunkra még csak a füle botját sem mozdította!

Márciusban kezdeményeztük többek között a KSz. 35. § 3-ban meghatározott rendkívüli munkavégzés felső határának újbóli szabályozását, mivel veszélyesnek ítéljük az Mt. 108. §-ban meghatározottak „puhítását”. Az Mt. szerint ugyanis a maximális napi rendkívüli munkavégzés kizárólag haváriahelyzetekben alkalmazható. Ezzel szemben a MÁV Kollektív Szerződése értelmében az időjárási körülményekre tekintettel is megemelhető a napi rendkívüli munkavégzés időtartama.

A közös kezdeményezés célja, hogy ebben a vonatkozásban a KSZ-be az Mt. szabályozása kerüljön, hiszen több esetben a végletekig kifáradt felsővezeték-szerelő kollégákat érte súlyos, illetve halálos munkabaleset.

Szintén a munkáltató részére még márciusban eljuttatott javaslatcsomagunk tartalmazza az újonnan felvett munkavállalók szakmai és emberi beilleszkedését segítő, a vasútüzemi különleges elvárásoknak megfelelő szempontokat figyelembe vevő „mentori” (támogatói) rendszer kidolgozását, ennek bevezetéséről illetve működtetéséről nincs tudomásunk annak ellenére, hogy azzal korábban a munkáltató részéről mindenki egyet értett. 

Korábban szintén kezdeményeztük, hogy a munkáltató mutassa be, jellemzően hányadik munkaórában következnek be a súlyos, akár halálos kimenetelű munkabalesetek, a munkáltató azonban nem rendelkezett erre vonatkozó nyilvántartással. Ezt követően a munkavédelmi hatósághoz fordultunk, ami kérésünk nyomán három évre visszamenőlegesen megküldte az általunk kért adatokat, ezek elemzése jelenleg is tart, részletek rövidesen.

Természetesen, a VDSzSz Szolidaritás továbbra is támogatja és szorgalmazza a munkavállalók térerő-érzékelőkkel való mielőbbi ellátását.