Nálunk minden
a vasutasokról szól!

KSz-módosítást javasolt a MÁV-Start


A munkáltató javaslatot tett a Kollektív Szerződés módosítására a munkaidő-beosztások kiadása illetve módosítása körében, ami konkrétan a KSz 15., 30., 31.§-ait érinti.

A módosító javaslat lényege, hogy azokban az esetekben, amikor a munkavállaló rendelkezik a munkaidő-beosztás megjelenítésére alkalmas, a munkáltató által biztosított elektronikai eszközzel, vagy a munkáltató által biztosított e-mail címmel vagy a munkaidő-beosztáshoz történő elektronikus hozzáférést biztosító szoftverrel, akkor az elektronikus közlési mód válik elsődlegessé. A fenti feltételek hiányában is, amennyiben a munkavállaló ezt kifejezetten, írásban kéri, a munkáltató biztosítja az elektronikus közlési mód lehetőségét a munkaidő-beosztásnak a munkavállaló által megadott email-címre történő továbbításához.

Fontos hangsúlyozni, hogy a munkaidő-beosztás közlésére az elektronikus úton történő közlés helyett továbbra is papír alapon kerül sor, amennyiben az elektronikus úton történő közlés fenti feltételei nem állnak fent, vagy a munkavállaló erre irányuló kifejezett írásbeli kérése esetén!

A munkáltató korábbi javaslatát a szakszervezeti visszajelzésekre tekintettel kiegészítette az elektronikus úton történő közlésnek az Mt. szabályaitól eltérő, annál kedvezőbb szabályokkal, melyeknek lényege, hogy az elektronikusan közölt nyilatkozat az Mt. 22.§-tól eltérően akkor tekintendő közöltnek, amikor azt a munkavállaló megtekintette, de legkésőbb a munkaidő végén, illetve amennyiben a nyilatkozat munkaidőn kívül válik hozzáférhetővé, úgy a következő munkaidő kezdetén.

Szakszervezetünk az új szabályozás bevezetését azzal a kitétellel tudta támogatni, hogy arra határozott időtartamra – ez év végéig – kerüljön sor és az időközben szerzett tapasztalatok alapján – az esetlegesen szükséges – korrekciók megtételét követően kerüljön sor a szabályok véglegesítésére. A Felek Szakszervezetünk javaslatát elfogadták.

Humánerőforrás gazdálkodást bemutató tájékoztató alapján a Társaság 2022. évi zárólétszáma 12212 fő volt. A fluktuációs ráta 3,8 %. A foglalkoztatottak 69,8%-a a fizikai állomány. A bérmegállapodás alapján a munkavállalók 83,6%-a részesült 10%-ot meghaladó alapbérfejlesztésben. Az idei évben 85 vonattal több jelent meg a menetrendben.

Korábban már több szakszervezet – a VDSzSz-VSz közös levélben – szorgalmazta a saját tulajdonú gépjárművel történó munkábajárás költségtérítésének növelését. Munkáltató válaszában jelezte, hogy több, jelentős forrást igénylő követelések fogalmazódtak meg az elmúlt időszakban a szakszervezetek részéről (Szakszervezetünk például kezdeményezte a JBI területen a többlet képesítéssel rendelkezők pótlékának emelését, a jogosulti kör kiterjesztését, a kapcsolási pótlék emelését, a nyelvpótlékra jogosultak körének bővítését, stb.), ezekben célszerű lenne prioritási sorrendet kialakítani. A szakszervezeti oldalon egyetértés mutatkozott abban, hogy a saját tulajdonú gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének emelése kerüljön a lista első helyére. Humánerőforrás igazgató dr. Tura Szvetlána megjegyezte, hogy ebben szeretnék, ha Csoport szintű megállapodás jönne létre.

Az Európai Unió Bírósága által meghozott, a pihenőidő/pihenőnap kiadása tárgyában meghozott ítélet kapcsán elmondta, a START továbbra is a hatályos Mt és Ksz szabályokat alkalmazza a munkaidőbeosztás elkészítésekor, hazai jogalkalmazás fejleményeit pedig figyelemmel kíséri.

Az egészségügyi szűrőprogramba való tényleges belépésre várhatóan csak a félévtől kerülhet sor, mivel a szerződés véglegesítése folyamatban van. Elképzelhető, hogy a programba történő jelentkezés lehetőségét a munkáltató már korábban megnyitja.

Tájékoztatót kaptunk a Bp.-Keleti pályaudvari utascentrum megnyitásáról és az értékesítési csatornákon keresztül eladott menetjegyek arányáról, illetve a vármegye bérlet bevezetésének jelenlegi állásáról. (ppt)

Szakszervezetünk szót emelt:

  • elmaradt az április 14-i időponttal történő „személyszállító vonatok feljáróajtóinak kezelésére vonatkozó utasítás hatályba léptetése. Felszólítottuk a munkáltatót, hogy a csúszás miatt a nyári menetrend ideje alatt semmiképpen ne kerüljön bevezetésre az utasítás
  • Bp. JBI Keleti műhelyben az étkezőkocsikhoz szükséges PB gázpalack telepítésének elrendelése jelentős biztonsági kockázattal terhelt, ezért annak visszavonását kezdeményeztük
  • mielőbbi tárgyalásokat kezdeményeztünk a vjv nélkül közlekedő vonatokról szóló utasítás módosításáról. Kezdeményezésünk lényege, hogy kizárólag csak bizonyos speciális körülmények fennállása esetén (havária helyzet) lehessen a vonatokat vjv nélkül közlekedtetni. (Az ügyben már korábban a Minisztériumhoz fordultunk. Információnk szerint a válaszlevél már elkészült, de még hozzánk nem érkezett meg.)
  • az ez évi első VÉT ülésen a szakszervezetek egyöntetűen elutasították „a MÁV-START Zrt. telephelyeinek teljesítmény mérése és rangsora című utasítás” bevezetését, azaz a pontgyűjtő rendszert. A munkavállalókból a szocialista munka hőse verseny díjazottjait akarná ily módon előállítani a munkáltató, ami a jelenlegi szabályok alapján inkább megosztja a vasutasokat, mintsem a teljesítményüket, hozzáállásukat javítaná
  • az alapbérfejlesztés végrehajtásával kapcsolatban egy speciális esetre hívtuk fel a munkáltató figyelmét. Amennyiben valakinek december 31-től kezdődően változik meg oly módon a munkarendje, hogy műszakpótlék-kompenzációra jogosult, akkor álláspontunk szerint a helyes eljárás az, ha a január 1-től esedékes alapbérfejlesztés kerül végrehajtásra, majd ezt követően kerülhet sor a műszakpótlék kompenzációjára. Ellenkező esetben a kompenzáció „megenné” a bérfejlesztést. A munkáltató az érintetti körnél megvalósított bérfejlesztési metodikát megvizsgálja.