Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Budapest JBI Keleti: PB-gázpalackos főzőberendezés beszerelését rendelték el a munkavállalóknak, egyeztetést és az utasítás felfüggesztését kezdeményeztük!


A Budapest JBI Keleti kocsiműhelyben dolgozó tagtársaink jelezték, hogy az igazgató feladatul adta a JBI személyzetének, hogy az Utasellátó által üzemeltetett 8 étkezőkocsiban installáljanak gázzal működő főzőberendezést, illetve azokba a működtetésükhöz szükséges PB-gázpalackokat kössék be. Az érintett kollégák a gázüzemű berendezések bekötése, üzembe helyezése terén azonban semmiféle szakértelemmel nem rendelkeznek, ezek kezelésével, üzemeltetésével, mozgatásával kapcsolatban oktatásban nem részesültek.

Budapest JBI Keleti: PB-gázpalackos főzőberendezés beszerelését rendelték el a munkavállalóknak, egyeztetést és az utasítás felfüggesztését kezdeményeztük!

Tagtársaink elmondása szerint annak idején az Utasellátónál volt műszaki személyzet, akik ezt a tevékenységet végezték, de a szervezeti átalakulások miatt ez a munkakör megszűnt. A JBI-nél csak járműszerelők dolgoznak, akik munkaköri leírásában nem szerepel a PB-gázpalack cseréje, ilyen jártassággal, képesítéssel nem rendelkeznek, így nem tudják felmérni a kiadott munka elvégzésével összefüggésben felmerülő potenciális biztonsági (tűzvédelmi, érintésvédelmi, munkavédelmi, stb.) kockázatokat, és azt, hogy ezek elhárításához milyen szempontokat kell(ene) figyelembe venni a kivitelezés során.

A fentiek miatt szakszervezetünk szerint is megalapozottnak tűnnek tagtársainkban felmerülő kétségek és kérdések, hogy ilyen jellegű munkát bármiféle képesítés hiányában elvégezhetnek-e. Ennek tisztázása érdekében hivatalos tájékoztatást kértünk, ahogy azt is, hogy a munkáltató a felmerülő kérdések megnyugtató tisztázásig ne kötelezze a munkavállalókat a szóban forgó szerelési munka elvégzésére, illetve az ezzel kapcsolatban kiadott utasítást függessze fel.

Galéria