Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A vasutas munkavállalókat is érintő, a napi és heti munkaidővel kapcsolatos fontos ügyben hozott döntést március 2-án az Európai Bíróság


Az ítélet ún. előzetes döntéshozatali eljárásban született. Ezen eljárástípus célja, hogy biztosítsa az egyes tagállamokban az uniós joganyag egységes értelmezését azon jogértelmezési kérdésekben, melyek a tagállami bíróságok előtt merülnek fel, de uniós jogi vonatkozással is rendelkeznek.

A bírósági ítéletben a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmezése kapcsán a Bíróság megállapította, hogy a napi és a heti pihenőidő egymástól független, önálló jogintézmények, melyek ebből következően külön-külön biztosítandók a munkavállalók számára.

Az Európai Bírósági ítélete után az alapügy visszakerül az ügyben eljáró magyarországi bírói fórum elé. A perben felmerülő konkrét követelés kérdésében a magyar bíróság fog ítéletet hozni, amely fórum – az Uniós vonatkozású jogértelmezési kérdések tekintetében – kötve van az Európai Bíróság döntéséhez.

Mellékeljük a Bíróság ítéletéből készült hivatalos közleményt a C-477/21. sz. | MÁV-START ügyben.

Letölthető dokumentumok:

C-47721_Európai_Bíróság.pdf