Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Több alapbér-kiegészítés és bérpótlék kifizetését garantálta a munkáltató évvégéig!


A MÁV Zrt. a szakszervezetekkel korábban megkötött megállapodás alapján az alábbi kötelezettség-vállalást tette 2023. január elsejétől december 31-ig.

A munkáltató 2023. január 1-től 2023. december 31-ig a következőket vállalta a szakszervezetekkel megkötött megállapodás alapján:

3911/2023/MAV sz. egyoldalú kötelezettségvállalás a vasúti járművezetők balesetmentességét ösztönző bérpótlékról

A vasúti járművezetők balesetmentességének ösztönzése céljából juttatott bérpótlékra vonatkozó jogosultságokat a szakszervezetekkel korábban megkötött megállapodás alapján változatlanul biztosítja 2023. december 31-ig.

3912/2023/MAV sz. egyoldalú kötelezettségvállalás a felsővezeték-szerelő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók több helyismereti vizsga elismerésével kapcsolatos alapbérkiegészítéséről

Szintén 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig az intézkedés a felsővezeték szerelő I., felsővezeték szerelő II., felsővezeték szerelő vasúti járművezető, felsővezeték szerelő csoportvezető, felsővezetéki szakterületen mester munkakörben ténylegesen foglalkoztatott munkavállalókat érinti. 
Az alapbér-kiegészítésre való jogosultság feltétele, hogy az érintett munkavállaló a szolgálati helyére érvényes helyismereti vizsgán túl, további érvényes helyismereti vizsgával rendelkezzen.
4. Az alapbér-kiegészítés mértéke:

  • a szolgálati helyére érvényes helyismereti vizsgán felüli egy érvényes helyismereti vizsga esetén a bérintézkedéseben érintett munkavállaló az alapbérének 5%-a;
  • a szolgálati helyére érvényes helyismereti vizsgán felüli kettő vagy több érvényes helyismereti vizsga esetén a bérintézkedéseben érintett munkavállaló az alapbérének 10%-a

A bérintézkedésben érintett munkavállalók a fentiekről írásos munkáltatói értesítőt kapnak.

3913/2023/MAV sz. egyoldalú kötelezettségvállalás a felsővezeték-szerelő gyakornokok egyszeri ösztönző juttatásáról

A munkáltató a felsővezeték-szerelő munkakörben jelentkező létszámhiányra tekintettel, a felsővezeték-szerelő gyakornokok részére, egyszeri ösztönző juttatás kifizetését vezeti be. 
Az egyszeri ösztönző juttatásra való jogosultság együttes feltételei:
az E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére és az E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére témakörökben tett vizsga előírt követelményeinek sikeres teljesítése,

  • a felsővezeték-szerelő gyakornok szolgálati helyére vonatkozó helyismereti vizsga sikeres teljesítése,
  • a próbaidő letelte.

Az ösztönző juttatás összege: 200.000 Ft. Az ösztönző juttatás kifizetésére a fenti feltételek együttes teljesülését
követően, a havi bérfizetéssel együttesen kerül sor.
Az egyszeri ösztönző juttatásra vonatkozó egyoldalú munkáltatói kötelezettségvállalás
2023. január 1. napjától 2023. december 31-ig alkalmazandó.