Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Tájékoztatás a Vasutas Nyugdíjpénztár tagjai számára


Ezúton tájékoztatja a Vasutas és Közlekedési Dolgozók Önkéntes Nyugdíjpénztára a tagjait, munkáltatóit, tagszervezőit, hogy a Küldöttközgyűlés döntése alapján az egységes havi tagdíj 2023. január 1. napjától 5.900 Ft-ra emelkedett.
Új belépés esetén az első havi tagdíjbefizetésből 4.000 Ft regisztrációs költség levonásra kerül. A pénztártag egyéni számláján első havi tagdíjként a regisztrációs költség levonása után maradt különbözet összege kerül jóváírásra, illetve tagdíj-visszatérítés esetén visszautalásra.

Az egységes tagdíj és az azon felül befizetett tagdíj megoszlási aránya 2023. január 01. napjától a következőképpen alakul:

VNYP.png [md-610]