Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A január 10-i Startos VÉT-ülésen egy olyan bejelentés történt, ami a MÁV-Volán csoport összes munkavállalóját érinti!


Az ülés talán legfontosabb momentuma nem a napirendi pontokhoz kapcsolódott. Rendhagyó módon az ülésen részt vett Steininger Zsolt a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató helyettes, aki arról tájékoztatta a VÉT résztvevőit, hogy január 17-én a munkáltató összehívja a CSÉT-ülést a 2023-ra vonatkozó további bérfejlesztéssel kapcsolatban. A bértárgyalás részét fogja képezni a saját tulajdonú gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének növelése, amit a VDSzSz Szolidaritás is kezdeményezett.

A MÁV-Start január 10-i VÉT-ülésén az évvégi bérintézkedések végrehajtása kapcsán a munkáltató tájékoztatott arról, hogy a kifizetések fedezete a létszámhiány miatti megtakarítás volt, ami a terv és a ténylétszám összevetése alapján összesen 711 fő.
A legmagasabb arányú létszámhiány a jegyvizsgálói munkakörben van, százalékos arányban ez 7,8%. Ugyanez járműszerelő munkakörben 5,5%, kocsivizsgáló munkakörben 4,8%, mozdonyvezetőknél 4,2%, egyéb munkakörökben 5%.
A decemberben kiegészített bérmegállapodás eredményeként a lojalitási juttatást (180.000 Ft-tal kiegészített összegben) 2022. decemberében, hóközi kifizetéssel kifizették, részben SZÉP kártya utalással, részben készpénzben. A kollégák nagyobb része SZÉP kártyára kérte, a többiek átutalással kapták meg, még az ünnepek előtt a juttatást. 
Ezen felül egyszeri kifizetésként további 50.000 Ft is kifizetésre került [a MÁV-Start] minden munkavállalójának azonos összegben, ez kizárólag készpénzben, szintén még az ünnepek előtt történt. Továbbá a végrehajtási szinten dolgozóknál a karácsonyi időszakban szolgálatot teljesítők részére szolgálatonként 25.000 Ft karácsonyi pótlékot kaptak decemberi bérrel.

A MÁV-Start Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóságok telephelyeinek teljesítménymérése és rangsorolásával foglalkozó napirendi pont keretében a munkáltató ismertette, hogy a munkavállalók motiválása és közösségépítés céljából telephelyi teljesítményversenyt kíván alkalmazni. Ennek lényege, hogy különböző mutatók alapján rangsorolni szeretné a telephelyeket, és a legjobb 5 telephely 1,5 millió és 500 ezer forint közötti összegben reprezentációs keretet kapna, amit közösségi rendezvények szervezésére használhatna fel.
A tervezetet nem támogattuk, mivel kétségesnek tartjuk az intézkedés motiváló hatását. Helyette olyan intézkedéseket javasoltunk, amelyek alapján a munkavállalók egyénként juthatnak hozzá a motiválásra alkalmas mértékű juttatásokhoz. Így például javasoltuk a munkakörök kiterjesztésével hálózati szinten bevezetni olyan, a felek által közösen kidolgozott teljesítményösztönző rendszereket, amelyek ezen cél elérésére alkalmasak lehetnek. Elmondtuk, hogy a telephelyi teljesítményversenyre szánt forrásokat ilyen programokra javasoljuk inkább fordítani.

A munkáltató javaslatot tett a munkaidő-beosztás közlése és módosítása kapcsán irányadó, a Kollektív Szerződésben rögzített szabályok módosítására, és elsődlegesen az elektronikus közlésre való áttérésre.

Mivel a munkáltatói javaslat röviddel a VÉT-ülés előtt kaptuk csak meg, jeleztük, hogy a végleges álláspontunk kialakításához több időre van szükségünk. Azt ugyanakkor már a tegnapi ülésen is leszögeztük, hogy további garanciákat látunk szükségesnek így többek között azt, hogy az elektronikus platformon megküldött beosztás-módosítások NE hatályosulhassanak azelőtt, hogy azokat a munkavállaló megnézi, és visszaigazolja. A munkáltató vállalta az erre a felvetésre vonatkozó szabályok megfogalmazását.
Ígéretet tettünk arra, hogy ezzel kapcsolatos javaslatainkat írásban is összefoglaljuk. Természetesen eddig is voltak – és a közeljövőben lesznek is – további KSZ módosító javaslataink is, amelyeket szintén megküldünk a következő VÉT-ülésen való tárgyalás előkészítésére.

Egyebek napirendi pont kapcsán a következő felvetéseket tettük:

  • Kértük, hogy a Nyíregyháza telepállomáson nemzetközi vizsgával rendelkező, de besorolás szerint belföldi vezető jegyvizsgálói munkakörben dolgozó kollégákat a korábbi ígéret szerint sorolják át nemzetközi vjv. munkakörbe.
  • Elmondtuk, hogy a Keleti pályaudvaron a járműkapcsolási tevékenység átszervezése nem elfogadható részünkről, mivel a Start részéről nem áll rendelkezésre megfelelő munkaerő ahhoz, hogy további jelentős kapcsolási volument átvegyen a MÁV-tól. Ezzel kapcsolatban konzultációt kezdeményeztünk a MÁV-nál (Virág István vezérigazgató-helyettesnél), és kértük, hogy ezen a MÁV-Start illetékes képviselői is vegyenek részt.
  • Rákérdeztünk arra, hogy az év első negyedévében esedékes időszakos vizsgák elhalasztásának lehetőségével – a MÁV-hoz hasonlóan – a Start is kíván-e élni, (erre egy közelmúltbeli jogszabály módosítás teremtett lehetőséget teremtett). A munkáltató kifejtette, hogy a Startnál nincs ilyen terv jelenleg, mindenkit az eredetileg tervezett ütemezés szerint  kívánnak vizsgáztatni, nem függesztették fel a lejelentett vizsgákat, azonban áttekintik, hogy ebben az ügyben tudnak-e a MÁV Zrt-vel azonos eljárást folytatni.
  • Felszólítottuk a munkáltatót, hogy a járműszerelői munkakörben bevezetni kívánt teljesítményösztönző tervezetét küldje meg részünkre. Egyúttal jeleztük, hogy természetesen a teljesítményösztönző végleges kialakításában szakszervezetünk is részt kíván venni. A munkáltató válaszában jelezte, hogy írásos tervezet nem készült még, és ígérte, hogy amennyiben ez elkészül, megküldik részünkre.