Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Konzultációt kezdeményeztünk: tarthatatlan a MÁV Zrt. részéről a pályavasúti szolgáltatások körébe tartozó járműkapcsolási tevékenységből való további kivonulás


A MÁV-Startnál a rendelkezésre álló, kapcsolási tevékenységbe bevont járműszerelői állomány létszámhelyzete, leterheltsége, valamint az érintett kollégák általános egészségi állapota sem teszi lehetővé, hogy az általuk végzendő kapcsolási feladatok volumene jelentős mértékben növekedjen. Mózes Tibor mindkét cég bevonásával konzultációt kezdeményezett Virág Istvánnál, a MÁV Zrt. pályaműködtetési vezérigazgató-helyettesénél.

Konzultációt kezdeményeztünk: tarthatatlan a MÁV Zrt. részéről a pályavasúti szolgáltatások körébe tartozó járműkapcsolási tevékenységből való további kivonulás

A Budapest Keleti pályaudvaron dolgozó tagtársaink jelezték felénk, hogy a pályaudvaron a munkáltató a forgalmat úgy igyekszik átszervezni, hogy minden járműkapcsolási (a vontató és az első vontatott jármű közötti kapcsolat létrehozását jelentő) tevékenységet azokra a vágányokra helyez át, ahol ezt a MÁV-Start már korábban átvette a MÁV-tól.

Szakszervezetünk a járműkapcsolási tevékenység START-ra való részleges áttelepítésével kapcsolatban 2019-ben mindkét érintett vállalat bevonásával megtartott szakszervezeti egyeztetéssorozaton is hangsúlyozta, hogy ez a megoldás csak bizonyos korlátok között alkalmazható, és súlyos aggályokat vet fel humánpolitikai, jogi, forgalomszervezési és szabályozási szempontból egyaránt.

Megítélésünk szerint a MÁV Zrt. részéről a pályavasúti szolgáltatások körébe tartozó járműkapcsolási tevékenységből való további kivonulás szándéka racionális érvekkel nem alátámasztható, és potenciálisan jelentős kockázatot jelent a forgalom menetrendszerű és zavartalan lebonyolítására nézve.

Felhívtuk a vezérigazgató-helyettes figyelmét arra, hogy a MÁV-Startnál a rendelkezésre álló, a kapcsolási tevékenységbe bevont járműszerelői állomány létszámhelyzete, leterheltsége, valamint az érintett kollégák általános egészségi állapota sem teszi lehetővé, hogy az általuk végzendő kapcsolási feladatok volumene az eddigiekhez képest is jelentős mértékben növekedjen.

Jeleztük, hogy egy ilyen átalakítás komoly kérdéseket vetne fel továbbá a MÁV Zrt-nél foglalkoztatott elegyrendezői állomány foglalkoztatási helyzetével kapcsolatban is, így amennyiben valóban ilyenre készülne a MÁV, úgy ezen intézkedés tervezetét a szakszervezetekkel még jóval a bevezetése előtt egyeztetni lenne szükséges.