Nálunk minden
a vasutasokról szól!

RCH: Tájékoztató a 2023. évi bérmegállapodásról


A Rail Cargo Hungaria menedzsmentje, valamint a szakszervezetek, a VDSzSz Szolidaritás, a VSZ, az MTSZSZ és a MOSZ több hetes tárgyalássorozat eredményeként írták alá december 15-én a bérintézkedésekről szóló megállapodást.

RCH: Tájékoztató a 2023. évi bérmegállapodásról

A bérfejlesztés – immár sok éves hagyományt követve – 2022. december 1-jei hatállyal lép életbe, ugyanakkor a munkavállalók számára további jó hír, hogy idén a karácsonyi bónusszal egy egyösszegű, inflációs bérkompenzáció is kifizetésre kerül.
A társaság a nehéz gazdasági körülmények ellenére az összes bérintézkedésre 15,3% bértömegnek megfelelő összeget fordít.

A megállapodásban rögzített intézkedéseket az alábbiakban ismertetjük.

Alanyi jogú alapbérfejlesztés

Az RCH-ban a 6-17 MMK-ba sorolt munkavállalók esetében 10%-os alanyi jogú alapbérfejlesztés valósul meg azzal, hogy a megállapodásban külön kiemelt munkakörök esetében az alapbéremelés mértéke legalább 40 000 Ft legyen. A felek kifejezett szándéka volt a bértárgyalás során, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező, szociálisan rászorultabb kollégák magasabb bérfejlesztésben részesüljenek. A kiemelt munkakörökben ez a konstrukció 10,5%-tól 18,5%-ig terjedő bérfejlesztést jelent. A bérintézkedés december 1-jei hatállyal valósul meg.

December 1-jétől a munkaköri kategóriákhoz rendelt új alapbérminimumok

  • Az új alapbérminimumra történő átállás 2022. december 1-től kötelező.
  • A pályakezdő diplomások minimális alapbére 2022. december 1-től 440 000 Ft/hó.

Munkaköri kategóriákhoz rendelt alapbérminimumok 2022. december 1-től

RCH_1.png [md-300]

Az egyes munkakörökre korábban bevezetett speciális bértáblák is indexálásra kerültek. Az új bértáblák a következőképpen alakulnak:

RCH_2.png [sm-610]

A 2023. évben valamennyi kocsivizsgáló és árukezelő kocsivizsgáló munkavállaló 8 órás napi teljes munkaidőben dolgozik, így tájékoztatásul közöljük az erre vonatkozó bértáblát is.

RCH_3.png [md-610]

Az idősávok minimum értékei a szolgálati idő alapján, mozdonyvezető munkakörökben 2022. december 1-től

RCH_4.png [md-610]

Restrukturálási bónusz és egyszeri bérkompenzáció

A bérmegállapodásban a felek megállapodtak az év végi RSB (bónusz) juttatás feltételrendszeréről és mértékéről, amely bruttó 100 000 Ft egyszeri juttatást jelent. További megállapodás született egy egyszeri bérkompenzáció ezzel egyidőben történő kifizetéséről, amelynek összege bruttó 100 000 Ft. A társaság történetében egyedülálló módon ezzel a két kifizetéssel együtt alig két hónap leforgása alatt a munkavállalók fél millió forint extra kifizetésben részesültek. Ez a konstrukció nagymértékben hozzájárult a bérmegállapodás megszületéséhez.

Mindkét kifizetésre minden olyan 6-17 MMK-ba sorolt munkavállaló jogosult, akik a Rail Cargo Hungaria Zrt.-vel 2022. június 30-án és 2022. november 30-án egyaránt munkaviszonyban álltak. Az összegek kifizetésére a munkáltató legkésőbb 2022. december 22-ig vállalt kötelezettséget.

VBKJ-rendszer

A VBKJ keretösszege 2023. évre változatlanul évi 450 000 Ft/fő, azonban a választható elemek köre az alábbiakkal bővül: home office rezsiátalány, carsharing szolgáltatás, önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári hozzájárulás és START Bónusz/VIP kártya juttatás. Az egyes juttatásokra vonatkozó részletes szabályok a jövő évi VBKJ utasításban kerülnek kidolgozásra.

Nyugdíjpénztár és egészségpénztár tagdíj-kiegészítés

A megállapodás rögzíti az önkéntes nyugdíjpénztári, illetve az egészségpénztári tagdíj-kiegészítés mértékét, a jogosultságok és az igénybevétel feltételeit. Mindkét juttatás esetében a 2022. évinek megfelelő, változatlan összeggel számolhatnak a pénztári tagok. A nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés mértéke továbbra is a jogosultsággal rendelkező munkavállalók havi bruttó alapbérének 3,5%-a, míg az egészségpénztári tagdíj-kiegészítés mértéke 1%. A munkáltató természetesen a pénztári tagsággal rendelkező kollégák számára biztosítja ezen juttatást egy nyugdíjpénztári és egy egészségpénztári tagság után. 

Az RCH további vállalásai

A felek kötelezettséget vállaltak, hogy a megállapodásban foglaltakon túl tárgyalásokat folytatnak a társaság gazdasági lehetőségeinek függvényében a további bérintézkedésekről.

A KSz 26. §-ban foglalt átvezénylési díj 2023. január 1-től 4 000 Ft-ra emelkedik, a 60. §-ban rögzített nem munkabaleseti halál esetén járó juttatás 1 000 000 Ft-ra nő. A munkavállalók elismerését szolgáló kitüntetésekhez kapcsolódó pénzbeli jutalmak összege az átlagos bérfejlesztés mértékével indexálásra kerül. A szomszédos országok területén lévő határállomásokon munkát végző munkavállalók részére járó napidíj mértéke 6 000 Ft-ra emelkedik január 1-től.

A munkáltató kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy a 2023-as év folyamán valamennyi, még jelenleg raktárnok munkakörben foglalkoztatott munkavállaló számára ajánlatot tesz másik munkakör betöltésére annak érdekében, hogy a raktárnok munkakör kivezetésre kerülhessen.

A felek a 2023. évi Törzsgárda juttatást az alábbi emelt összegekben állapították meg:

RCH_5.png [sm-300]