Nálunk minden
a vasutasokról szól!

A rossz példa is ragadós: a MÁV után az RCH is érzékletesen szemléltette, miért ne írjuk alá automatikusan a munkáltató által felkínált munkaszerződés-módosítást!


A MÁV után az RCH-nál is próbálkoznak egyes munkáltatói jogkörgyakorlók a munkavégzés helyének kiterjesztésével, holott eredetileg csak a munkakör megnevezésének változása miatt kellett volna sort keríteni a munkaszerződés módosítására. Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkaszerződés-módosítás, illetve bármilyen munkaviszonyra vonatkozó dokumentum aláírása előtt - tisztségviselőinken keresztül - tájékozódni kell annak mibenlétéről, elfogadásának következményeiről!

A rossz példa is ragadós: a MÁV után az RCH is érzékletesen szemléltette, miért ne írjuk alá automatikusan a munkáltató által felkínált munkaszerződés-módosítást!

A május 9-i, munkáltatóval folytatott megbeszélésünkön kiderült, hogy nem volt olyan központi elvárás, ami az áfu. operátori munkaszerződések módosítása során a munkakör megnevezésén túl a munkavégzés helyének megváloztatására irányult volna, tehát ezt a munkáltatói jogkörgyakorlók saját hatáskörben kezdeményezték. Az egyeztetés hatására a munkáltató kiadta, hogy a kiosztott, de alá nem írt munkaszerződés-módosításokat a munkáltató visszaveszi, és új, csak a munkakör megnevezésének változását tartalmazó módosítást ad ki. KSZ-módosítással rendezzük, ha valaki a munkaszerződés-módosítás miatt elesik/elesne az oktatásra történő utazás díjazástól.

Ismeretes: az RCH olyan munkaszerződés módosításokat kézbesített, amelyek az új munkaköri megnevezést tartalmazzák. A munkaszerződés módosításhoz mellékelt tájékoztató szerint a munkavállalók kezdeményezése, és a szakszervezetekkel folytatott megbeszélés alapján az árufuvarozási operátor munkakör új megnevezése: rendeléskezelési előadó. Ez eddig rendben is van.
A csapda ott volt, hogy a munkáltató a tájékoztatóban hivatkozik a munkaszerződés egységes szerkezetének a létrehozására (korábbi módosítások átvezetésére), melynek keretében a munkavégzés helyének megjelölésekor merőben újat, a munkavállalókra nézve hátrányosabb szabályt alkotott.
Jelenleg a hálózaton kétfajta "munkavégzés helye" meghatározást ismerünk:
1) Adott (egy) szolgálati hely megnevezése vagy több szolgálati hely felsorolása (ez általában a régebbi típusú munkaszerződések formulája)
2) X Kirendeltség területe (ez általában az új munkaszerződések formulája).

Fenti két meghatározáshoz képest egy újabb variációval szembesültünk, amikor azt olvastuk, hogy a munkavégzés helye:
"X Kirendeltség MINDENKORI területe"

Szükségtelen magyarázni, hogy az 1) típusú formulához képest miért is hátrányos a munkavállalók szempontjából (utazási idő növekedése, illetve az erre az esetre járó pótlék elvesztése).
A 2) formulához képest is hátrányos a "MINDENKORI" kitétel, hiszen amennyiben összevonnak két vagy több kirendeltséget, abban az esetben a munkavállaló szintén eleshet a munkavállaló a más kirendeltség területére szóló kirendelés esetén fizetendő díjazástól.

Ezen felül álláspontunk szerint a "mindenkori" kifejezés bevezetésével a munkavégzés helyének megjelölése nem állja ki a jogszerűség próbáját, hiszen abban a Felek megegyezző akarata nem tud kinyilvánulni, mivel a munkavállalónak nincs ismerete arról, hogy a munkáltató  meg kívánja-e a jövőben változtatni a kirendeltség területi határait.