Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Munkaszerződés-módosítás: Utólag, aláírás után már szinte lehetetlen változtatni!


Ahogyan arról már értesültetek, 2022. április 20-án végérvényesen lezárult Bóka Róbert elektrikus tagtárunk kiküldetési díj és úton töltött idő elszámolása iránt 2019-ben indított pere. A MÁV Zrt a Kúriához fordult, kérve a Debreceni Törvényszék tavalyi évben meghozott ítéletének hatályon kívül helyezését. A Kúria a MÁV Zrt kérelmét elutasította, és a Debreceni Törvényszék jogerős ítéletét változatlan tartalommal helyben hagyta. Információink szerint a MÁV Zrt. a Kúria döntését követően megkezdte a munkaszerződések áttekintését, és azon munkavállalók esetében, akik munkaszerződésében a munkavégzési helye állandóként van megjelölve, kezdeményezte a munkaszerződés módosítását.

Munkaszerződés-módosítás: Utólag, aláírás után már szinte lehetetlen változtatni!

Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy a munkaszerződés módosítása csak mindkét fél - munkáltató és munkavállaló - egybehangzó akarata esetén lehetséges.

TILOS mindennemű nyomásgyakorlás!

Azon munkavállalókat, akik állandó munkavégzési helyen (jellemzően egy konkrét állomás, szakasz, raktár, stb) dolgoznak csak a jogszabályoknak megfelelő módon (például kiküldetés) lehet más szolgálati helyen foglalkoztatni, a kiküldetési díj és az úton töltött idő elszámolásával (amennyiben ez nem a munkaidő része).

Tehát akinek a munkaszerződése állandó munkavégzési helyre szól, és elfogadja a munkáltató módosító javaslatát változó, irányadó telephely megjelölésre a jövőben nagy valószínűséggel keresetveszteséget fog elszenvedni, mely az alkalmanként járó 500,- Ft kiküldetési díjból és MÁV Zrt Kollektív Szerződés 55. § 3. pontjában meghatározott, az úton töltött idő tartamára az alapbér 80 %-ában megállapított díjból ered.

Nem minősül kiküldetésnek például az, ha valakinek munkavégzési helye egy adott Forgalmi Csomóponti Főnökség területében van meghatározva, mert ebben az esetben a Főnökség bármely állomására vezényelhető.

A Kúria ítéletének lényege, hogy a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeként, írásban rögzített munkavégzés helye nem fog megváltozni csak azért, mert a munkavállaló nem kifogásolja, hogy a munkaszerződésben rögzített munkavégzési helyétől eltérő helyen foglalkoztatják. (FIGYELEM! a személyszállítási utazók munkavégzési helyére más szabályok vonatkoznak.)

Részlet a Kúria ítéletéből:

"Önmagában abból a körülményből, hogy „a felperes az utasítás teljesítését a munkavégzés során, annak helyszínére vonatkozóan sem kifogásolta", még nem következik a változó munkahelyen történő foglalkoztatás elfogadása, illetve az, hogy a munkaszerződésben foglaltaktól ő maga is elkívánt volna térni."

"Ráutaló magatartás akkor állapítható meg, ha a felek magatartása kölcsönösen elfogadott helyzet létrehozására irányul, illetve egy ilyen helyzet kölcsönös elfogadásának megállapítására ad alapot. Önmagában abból a körülményből, hogy „a felperes az utasítás teljesítését a munkavégzés során, annak helyszínére vonatkozóan sem kifogásolta", még nem következik a változó munkahelyen történő foglalkoztatás elfogadása, illetve az, hogy a munkaszerződésben foglaltaktól ő maga is elkívánt volna térni."

A Kúria azt is leszögezte, alaptalan a MÁV Zrt azon álláspontja, mely szerint, ha a munkavállaló nem értett egyet a más munkahelyen való foglalkoztatással, akkor meg kellett volna tagadnia a munkavégzést.

Az utasítás megtagadásának lehetőségeit a Munka törvénykönyve pontosan rögzíti, a Kúria kimondta, hogy ebbe a körbe nem tartozik bele a más munkavégzési helyre szóló utasítás.

Tisztelt VDSzSz Szolidaritás Tagtársak!

Amennyiben a munkáltató munkaszerződés módosítási ajánlattal keresi meg tagtársainkat, és segítségre lenne szükségetek, keressenek minket elérhetőségeinken - még mielőtt aláírnák a módosítást. Utólag, aláírtás után már sajnos szinte lehetetlen változtatni az aláírt módosításon.

dr Szabó Monika
területi vezető ügyvivő helyettes