Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Április 28-án ismét ülésezett a Vasúti Érdekegyeztető Tanács


Kifejtettük a MÁV Zrt. VÉT-ülésén, hogy a bértömeg-gazdálkodás korrekt alkalmazásának feltétele, hogy mindazon munkakörökben történjen meg a létszámnorma megállapítása, ahol erre eddig nem került sor. Mindennek megállapodásban való rögzítéséhez ragaszkodunk. Ezen kívül elmondtuk: tűrhetetlennek tartjuk, hogy a MÁV-Startnál nincs érvényes foglalkoztatási megállapodás. A VÉT-ülésen szorgalmaztuk, hogy erre 2022. január elsejéig visszamenőlegesen mielőbb kerüljön sor.

Április 28-án ismét ülésezett a Vasúti Érdekegyeztető Tanács

A továbbiakban közöljük a MÁV Zrt. közleményét:

"Az előre meghatározott napirendi pontoknak megfelelően a munkáltató részéről Steininger Zsolt humánerőforrás vezérigazgató-helyettes tájékoztatta a jelenlévőket a MÁV 2021. IV. negyedévi foglalkoztatási céljainak teljesítéséről, majd röviden beszámolt a 2021. évben bevezetett bértömeggazdálkodás eddigi tapasztalatairól, valamint ismertették a MÁV 2022. évi foglalkoztatási terveit, céljait is.

Ezt követően dr. Homolya Róbert elnök-vezérigazgató tájékoztatta a feleket a Záhony-Port jelenlegi helyzetéről, és a céget érintő rövidtávú elképzelésekről.

A VÉT ülésen a munkáltató bemutatta a 2022. január 1-jei béremelés eredményeit. Elmondták, hogy a bérmegállapodásnak köszönhetően az év elején a MÁV Zrt.-nél átlagosan 13,5 százalékkal növekedtek az alapbérek. A béremelés mértéke a 400 000 Ft alatti alapbérek esetén átlagosan 15,6 százalék volt. A korábban tervezett egységesen 10 százalék béremelésnél nagyobb bérnövekedést a szociális hozzájárulási adó csökkenése tette lehetővé."