Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Pályavasút: kezdeményezésünk nyomán kedvezőbb lett a távolléti díj számítása is!


Különösen a KSz 61. § a) módosítása volt a szívügyünk, ezzel egy eddigi nagy igazságtalanságot kezdtünk el orvosolni, ami mintegy háromezer munkavállalót érinthet.

A KSz 61. § a) pontjának módosítása ugyanis többek között tartalmazza:

Amennyiben a munkavállaló rendelkezik a távollét időtartamára vonatkozó munkaidő-beosztással, a munkavállalót egy órára járó távolléti díjként megilleti az egy órára járó alapbére [KSz 24.§ 4. pont], továbbá ha a munkavégzés alóli mentesülés idejére az irányadó munkaidő-beosztása alapján
(...) ha műszakpótlékra nem lett volna jogosult, de a tárgyévben 500 óra készenlétet látott el, akkor ezt követően bérpótlék címén megilleti az egy órára számított alapbérének 10%-a.

A fenti bekezdésben olvasható 500 órát kiindulópontnak tekintjük, mértékét természetesen tovább kívánjuk csökkenteni!

SZÉP-kártya kifizetéssel kapcsolatban:

A KSz módosítással érintett 65. § 2. pontjának alábbi második bekezdését már nem kell alkalmazni az időközben hatályba lépő, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok alapján, így a más kifizetőtől kapott SZÉP kártya juttatásról való munkavállalói nyilatkozat leadása nem szükséges. 

„Amennyiben a munkavállaló SZÉP Kártya vendéglátás alszámlájára 2021. évben más kifizető is folyósított juttatást, a munkavállaló nyilatkozik a más kifizetőtől utalt összegről és legkésőbb 2021. március 24. napjáig leadja a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII törvény 71. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatát a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Humán szolgáltatás szervezet ügyfélszolgálatán.”

Mellékeljük a módosításokat, valamint az KSz-t egységes szerkezetben.