Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Vjv nélküli vagy csak jegyvizsgálóval történő közlekedtetés: továbbra is teljes egészében elutasítjuk!


A munkáltató végrehajtási utasítás-tervezete az F.2. sz. utasítás burkolt módosítására irányul, és ami fontosabb: veszélyt jelenthetne a vasúti közlekedés biztonságára is! Dr. Gönczi Tamás, a VDSzSz Szolidaritás Startos társasági vezető ügyvivője dr. Tura Szvetlána, a MÁV-START humánerőforrás igazgatója részére írt levélben nyomatékosította korábban is hangoztatott álláspontunkat!

Vjv nélküli vagy csak jegyvizsgálóval történő közlekedtetés: továbbra is teljes egészében elutasítjuk!

Megerősítve a vezető jegyvizsgáló nélküli vagy csak jegyvizsgálóval történő közlekedtetésének lebonyolítása című végrehajtási utasítással kapcsolatban előző leveleinkben is rögzített álláspontunkat, a legutóbbi egyeztetésre is figyelemmel szükségesnek tartjuk ismételten kinyilvánítani, hogy a VDSzSz Szolidaritás teljes egészében elutasítja nemcsak annak tartalmát, de az egész szabályozási koncepcióját is, különös tekintettel az alábbiakra:

Ahogy arra korábbi leveleinkben is utaltunk, a személyszállító vonatokon biztosítandó minimális létszámnormát jelenleg a társaság Kollektív Szerződésének 9. sz. melléklete tartalmazza, ami munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősül, így jogi kötő ereje a munkaviszony körében a jogszabályokkal azonos, betartása kötelező érvényű. A kérdés tehát nem tartozik a munkáltató szabályozási autonómiájába, attól eltérni kizárólag a Kollektív Szerződés módosításával lehetséges.

Emellett – elméleti szakemberek, oktatók, vizsgabiztosok véleményét is kikérve – részletesen elemeztük a vasúti közlekedés ágazati szabályait tartalmazó F.2. Forgalmi Utasítás vonatkozó rendelkezéseit is, aminek alapján arra jutottunk, hogy a végrehajtási utasítás tervezete a Forgalmi Utasítással is ellentétes. (Figyelemmel különösen annak 15.17.4., 15.17.1.5 és 15.17.2.6. pontjaira, mely személyszállító vonatok esetén kötelezően előírják a mozdonyvezető indításra való felhatalmazást.)

Álláspontunk szerint a „Végrehajtási utasítás” műfaját tekintve a forgalmi utasítás egyes rendelkezéseinek helyi sajátosságokhoz igazodó, részletesebb kifejtésére ad lehetőséget. Ugyanakkor az Utasítástól – az abban foglalt felhatalmazás hiányában – nyíltan eltérni, annak kötelező érvénye alól munkáltatói hatáskörben felmentést adni, a betartására vonatkozó kötelezettséget bármely okból (így különösen munkaszervezési okokból) relativizálni a MÁV-Startnak nincs lehetősége.

Szakszervezetünk teljes mértékben egyetért azokkal a szakértői véleményekkel, miszerint a végrehajtási utasítás részünkre átadott tervezete nem az F.2. Utasításban foglalt szabályok helyi sajátosságokra figyelemmel történő, részletesebb kifejtésére, hanem az F.2. sz. Utasítás burkolt módosítására irányul, így bevezetése egyet jelentene a forgalom biztonságát garantálni hivatott ágazati szabályok felhatalmazás és előzetes hatósági kontroll nélküli tartalmi megváltoztatásával.
Ez az eljárás megítélésünk szerint mindeddig példa nélküli precedenst jelentene, és potenciálisan veszélyt jelenthetne a vasúti közlekedés biztonságára is.

Így tehát a vonatközlekedés kötelezően betartandó keretszabályainak „Végrehajtási Utasítás” formájában való felülírását jogellenesnek, továbbá – a MÁV és a GySEV által üzemeltetett hálózaton – a vasúti közlekedés ágazati szabályait rögzítő utasítással ellentétesnek tekintjük, így annak kiadását elutasítjuk.