Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Évvégi gondolatok


Olyan évet készülünk lezárni, amilyenhez foghatót eddig legfeljebb csak filmekben láthattunk. Mindenkinek szokatlan volt a helyzet, munkavállalónak, munkáltatónak és szakszervezetnek egyaránt.

Évvégi gondolatok

Kedves Tagtársaink!

„Megdöbbentő, milyen gyorsan alkalmazkodik az ember - már egyáltalán nem tűnik furcsának, hogy az ablakon kinézve a Holdat látom odakinn” - mindezt Michael Collins 1969. július 19-én, a Holdraszállás előtti napon fogalmazta meg, miközben alig pár órája keringett a Hold körül az Apollo-11 fedélzetén. Ha valami, akkor ez a megállapítás 2020-ra is igaz, hiszen ez az esztendő másról se szólt, mint az alkalmazkodásról. Egy éve még nem sejtettük, hogy hétköznapi életünk részévé válik a maszkviselés és a "szociális távolságtartás" - bár egyikhez sem felfedezésvágyból, hanem sokkal inkább kényszerűségből kellett alkalmazkodnunk.

Olyan évet készülünk lezárni, amilyenhez foghatót eddig legfeljebb csak filmekben láthattunk. Mindenkinek szokatlan volt a helyzet, munkavállalónak, munkáltatónak és szakszervezetnek egyaránt. A járvány sokakat eltávolított egymástól - és előfordult, hogy egyeseket messzebbre is mint azt a szociális távolságtartás indokolta volna: tavasszal akadtak olyan szolgálati helyek, ahol vasutas nem engedett be vasutast a fertőzéstől való félelem miatt. Emberségesnek maradni, segíteni, megtartani a közösséget, alkalmazkodni úgy, hogy megőrizzük magunkból a legnagyobb értékeket a járvány ellenére is. Ez volt a feladat számunkra is.

Olyan évet zárunk, ami a járvány miatt az összes vasutas családot érintette valamilyen mértékben: legrosszabb esetben ez a betegséggel folytatott, számos esetben élet-halál küzdelmet jelentette. Akik nem betegedtek meg, vagy nem voltak súlyos tüneteik, azok életét a vírus gazdasági következményei keserítették meg. A vasutas munkavállalók az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetését követően azonnal megérezték a negatív hatásokat háztartási kiadásaiknál - gondoljunk csak az alapvető élelmiszerek árának drasztikus emelkedésére. Ezt a helyzetet súlyosbította sok esetben az is, hogy a nem vasutas házastársakat munkáltatójuk fizetés nélküli állásidőre küldte, rosszabb esetben kezdeményezte munkaviszonyuk megszüntetését.

Szakszervezetünk már február 28-án kezdeményezte a koronavírussal kapcsolatos kérdések napirendre tűzését, ami elsősorban a munkából történő kiesés következményeinek számbavételére vonatkozott, de tudtuk, hogy ez nem elég, jövedelmi intézkedésekre is szükség lesz. A VDSzSz Szolidaritás kezdeményezte, hogy a MÁV-csoport a SZÉP-kártya Vendéglátás alszámláját a 2020. évre járó alanyi jogú béren kívül juttatás mértékével még a húsvéti ünnepek előtt töltse fel. Ezt a javaslatunkat a MÁV-csoport vezetése elfogadta: a vasúti munkáltatók április elején fizették ki a SZÉP-kártya juttatást!

Tárgyalásokat kezdeményeztünk továbbá a 350.000 forint évvégi juttatás SZÉP kártyára utalásának lehetőségéről is, aminek az volt a lényege, hogy aki szeretné, 2020-ban részben SZÉP-kártyára kaphassa a 350.000 forintos évvégi juttatást, így ugyanis a jövedelemnek ezt a részét nem terheli a szociális hozzájárulási adó, ez szintén megvalósult. (Emlékezetes marad a 2019. karácsonyát beárnyékoló munkáltatói egyösszegű kifizetés példátlan végrehajtása: a követhetetlen logikájú kivitelezéssel a munkáltató vasutast fordított vasutas ellen! A rövidtávú, tagtársaink számára kikövetelt korrekciókon kívül eltökéltek voltunk abban, hogy ilyen fiaskó többet ne forduljon elő a MÁV-csoportnál. A történtek jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy 2020-ban az eddigi béren kívüli juttatások egy részét megemelt összegű, évvégi juttatás váltotta bruttó 350.000 forint összegben.)

A MÁV-csoportnál az utolsó pillanatban jött létre a bérmegállapodás: ugyanezt az egyezséget pár nappal később, az egészségügyi veszélyhelyzet bevezetését követően már nem lehetett volna megkötni. Csoportszinten átlagosan 10 százalékos keresetnövekedésre került sor 2020-ban, az alanyi jogú alapbérfejlesztés mértéke átlagosan 8 százalék, ennek felhasználásáról társaságonként további megállapodások köttettek. Persze, szakszervezetként a vasutas bérfejlesztés mértékével sosem lehetünk elégedettek. Voltak azonban, akiknek ennyi sem jutott: a Magyar Postánál - és sok más munkáltatónál - az egészségügyi veszélyhelyzet bevezetését követően már nem jöhetett létre bérmegállapodás, a Posta esetében jóval később - augusztusban - jöhetett csak létre (ennek érdekében a szolidaritás jegyében kék szalag viselésére kértük tagtársainkat).

2020. július 1-jétől a MÁV-csoport vállalatai bruttó 4 520 Ft önkéntes egészségpénztári (ÖEP) tagdíj-kiegészítéssel járulnak hozzá a munkavállalói öngondoskodáshoz. A juttatás összege nettó 3 000 Ft-ot jelent.

Fontosnak tartottuk a foglalkoztatás-biztonság megőrzése érdekében, hogy a visszaeső utaslétszám ellenére a belföldi menetrendet - a nemzetközi vonatok kivételével - ne szűkítsék, ezt szorgalmaztuk a tulajdonos képviselője felé is. Szakszervezetként is az alkalmazkodás legfontosabb pillére az egészség védelme, a munkahelyek megtartása, ennek megfelelően az év során ez irányban is tettük a dolgunkat. A fenti jövedelmi intézkedéseken kívül kezdeményeztük az időszakos oktatások és vizsgák elhalasztását, maszkok, kézfertőtlenítők, az ügyfélszolgálatokra plexifalak beszerzését, és a munkavállalók biztonsága érdekében további testkamerák alkalmazását szorgalmaztuk a munkáltatónál a munkavállalók megvédése érdekében - ezen javaslataink is értő fülekre találtak, a munkáltató befogadta, teljesítette. 

A járvány ellenére folytatni kellett az életet, szolgáltatásainkat a járvány ellenére is bővítettük. Nagyon magas részvételi és szavazati arány mellett szakszervezetünk pályavasúti és startos társasági választmánya is megválasztotta vezető tisztségviselőit, és megtartottuk XXI. Küldöttgyűlésünket, ahol több, a képviselet erősítését szolgáló ponton módosult az Alapszabályunk.

Sajnos, vírus átvitt értelemben is létezik: korábban beszámoltunk róla, hogy a nyilvánosság előtt névtelenségbe burkolózó szűk kör próbálja minden eszközzel kétségbe vonni a XX. Küldöttgyűlésen a küldöttek által hozott döntéseket. Gáncsoskodásuk következtében a bíróság formai - és nem tartalmi - okokra hivatkozva nem vezette át a 2019-ben újraválasztott vezető tisztségviselő(k) képviseleti jogosultságának időbeli terjedelmével kapcsolatos változást a nyilvántartásban. Ebbe kapaszkodva törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményezett egy, a "nevenincs bátrak" gyülekezetéhez tartozó magánszemély a VDSzSz Szolidaritás ellen, szintén teljesen alaptalanul: ezt a Fővárosi Törvényszék is így látta, kérelmét a bíróság jogerősen elutasította. A formai okok felszámolása érdekében a VDSzSz Szolidaritás XXI. Küldöttgyűlése a XX. Küldöttgyűlés valamennyi választási eredményét - a választási jegyzőkönyvben foglaltak alapján - megerősítette. A változás átvezetésének – időleges – elmaradása kizárólagosan formai okokra vezethető vissza, a tisztségviselő választás eredményét (utólag) egyáltalán nem befolyásolta. 

A 2021. évi csoportszintű bértárgyalások mielőbbi megkezdését kezdeményeztük a VSZ-szel és a MOSZ-szal közösen: többek között 6% alanyi jogú bérfejlesztésre, a lojalitási juttatás összegének bruttó 400 ezer forintra emelésére tettünk javaslatot.

Jelentős esemény volt idén egy jogász körökben is sokak figyelmét felkeltő, évek óta húzódó peres eljárás lezárása, mégpedig nem akármilyen sikerrel. Ez év tavaszán a Kúria – a kérdés súlyát ezzel is jelezve, végül is csak második nekifutásra – szakszervezetünk álláspontját fogadta el egy kiemelten fontos jogi kérdésben: utazó munkavállalók pihenőidő beosztása, kiadása.

A tagtársaink érdekében kezdeményezett ügyek közül mindenképp ki kell emelni a legfrissebb esetet, mely során egyik tagtársunk harminc éves vasúti pályafutását szándékozta volna derékba törni a munkáltató egy, a pandémiás intézkedések elmaradásával kifejtett kritikai véleménye miatt. A Törvényszék ezúttal is szakszervezetünk jogi álláspontját fogadta el.

Talán részben az ilyen és ehhez hasonló esetek (ugyanezen bíróság előtt még két nyertes perünk volt idén) miatt választják továbbra is sokan a VDSzSz Szolidaritást, aminek eredményeképp a természetes fogyás ütemét is jelentősen sikerült mérsékelnünk.

2020 kevés nagyon jó történéséből talán egy indiai népmesével lehetne végezetül párhuzamot vonni. Arról a meséről van szó, amikor a legkisebb királylány apja iránti szeretetét a sóhoz hasonlította, amire a király végtelenül bedühödött, olyannyira, hogy koldushoz adta feleségül a lányát, és elzavarta őket a palotából. Gazdálkodni kezdtek, és szépen gyarapodtak. Sok idő múlva a legkisebb királylány inkognitóban vendégül látta a királyt, viszont az összes felszolgált ételből kihagyatta a sót. A király a színarany edényeket sorra vette maga elé, de mindegyik étel íztelen volt. Amikor már felháborodása a tetőfokára hágott, a királylány felfedte magát, a király pedig szinte elsüllyedt szégyenében: megértette, hogy a só, legyen bár közönséges és olcsó, az aranynál, drágakőnél fontosabb az embernek.

A koronavírussal ugyanilyen íztelenné válik az étel, az élet. Az ízlelés és a szaglás elvesztése - a vírus két jellemző tünete - talán a népmesei király történetéhez hasonlóan megtanítja számunkra, hogy a magától értetődő, legapróbb dolgokat, történéseket átértékeljük, és másképp viszonyoljunk hozzájuk, és rájöjjünk, hogy az egészség a legnagyobb kincsünk. Ehhez minden tagtársunknak és vasutasnak sikerekben - és főképp egészségben - gazdag boldog új évet kívánok!

Halasi Zoltán, elnök, VDSzSz Szolidaritás

Letölthető dokumentumok:

Jogerős_végzés.pdf