Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Megállapodás született a MÁV-Start KSZ 9. mellékletéről


A megállapodás legfontosabb előnye, hogy nem csak megmaradt, de összegét tekintve emelkedett is a létszámnorma alatti vonattovábbításért járó díjazás. 

A 2019-ben megkötött megállapodást megelőzően óránként 350 Ft, 2019-ben 1300 Ft volt a létszámnorma alatti vonattovábbításért járó díjazás összege, a 2020 decemberében létrejött megállapodás értelmében ez 1450 forintra emelkedett. 

Ezáltal elkerülhetővé vált, hogy számottevő jövedelemcsökkenés érje azon tagtársainkat, akik a létszámnorma alatt kénytelenek dolgozni. 

A KISS-motorvonat nem szerepelt eddig a mellékletben, ezt szintén korrigálni kellett. Ezentúl egységenként 2 fő a minimális létszámnorma, de kifejezésre juttattuk azon álláspontunkat, hogy a magunk részéről kifejezetten indokoltnak tartjuk a harmadik fő (aki lehet akár fedélzeti jegyellenőr is) vonatra vezénylését, nem csak a jogos bevételek beszedése, de az ilyen vonatokon dolgozó kollégák leterheltsége miatt is.  Ezzel alapvetően a MÁV-Start is egyetértett, és  kifejezte, hogy a jövőben erre fog törekedni, figyelemmel az utasforgalom volumenének a pandémiás helyzetet követő várható emelkedésére, illetve a fedélzeti jegyellenőri képzés lehetőségének újbóli megnyílására.

Ahogy arról beszámoltunk, megkezdődtek a tárgyalások a MÁV-Start Kollektív Szerződés 9. sz. mellékletéről, a vonatokon előírt minimális létszámnormáról, de a KISS motorvonatok minimális létszámáról, illetve a minimális létszámtól eltérő közlekedés pótlékának emelése is napirendre került.

A tárgyalásokat Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás elnöke még 2020. november 22-én kezdeményezte, mivel újabb megállapodás hiányában az évvégén visszaállt volna a határozott idejű megállapodás hatályba lépése előtti állapot. A VDSzSz Szolidaritás elnöke akkor utalt arra, hogy a jelenleg hatályos szöveg elfogadására is több tárgyalási fordulót követően került sor, és nyomatékosította, hogy az év végéig hátra lévő idő rövidsége miatt sürgősen szükséges a KSZ 9. számú melléklet sorsával kapcsolatosan a tárgyalások megkezdése.