Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Szemle: lógó villamos vezeték, máshol csúszásveszély és azonnali intézkedés az áramütés elkerülésére


Pár napja a Nyugati pu. és a Keleti pu. jegyvizsgáló tartózkodó (várakozó, pihenő) helyiségeiben megtartott szemle megállapításait.

Nyugati pu. csarnokban lévő fszt-i várakozóban alapvető hiányosság nem volt, a fényviszonyok mesterséges megvilágítás mellett jónak tekinthetőek (200 lx körül), a hőmérséklet, a szellőzés és egyéb feltételek elfogadhatóak, a takarítási idő-intervallumok sűrítését – a munkavállalók számának figyelembevételével – javasolta Bodon Gábor, a VDSzSz Szolidaritás munkavédelmi szakértője.
Az emeleti pihenőhelyiség állapota azonban elfogadhatatlan. A „relax” fotelek tisztasága nem elfogadható, takarításuk, illetve cseréjük szükséges. A helyiség általános állapota leromlott – a csarnok jelenleg folyó felújítási munkaitól függetlenül -, a jogszabályban (Mvt.) meghatározottaknak: „tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartása” nem felel meg. A takarítás minősége és vélhetően gyakorisága sem kívánatos.

Nyugati I. emeleti pehenő 3.jpg [sm-300] Nyugati I. emeleti pehenő 3.jpg [sm-300]

A helyiségben működő ipari páramentesítő - amit feltételezhetően a felújítást végző vállalkozás helyezett el – villamos hálózatba csatlakozása áramütés veszélyes, a csatlakozó a falból kiszakadt, azonnali intézkedés szükséges. A berendezés villamos, illetve egyéb munkavédelmi szempontú működtetéséről, biztonságosságáról a munkavállalóknak nincs tudomása.
Nyugati I. emeleti piheno 1..jpg [sm-300]Az ún. „Fehér házban” lévő 1. emeleti pihenőhelység állapota megfelelő. Az öltözők és mosdók (illemhelyek) állapota közepes, hozzáférhetőségük nem megoldott, takarításukra, valamint karbantartásukra (pl. világítás) nagyobb figyelmet szükséges fordítani.
Keleti pu. csarnokában lévő pihenőhelyiség állapota jónak mondható, a belső várakozó megvilágítása (80 lx) gyenge, de ez világítótest karbantartással orvosolható (3 fénycsőből egy világított, valamint az armatúra tisztítása indokolt). Az illemhelyek szellőzése nagyrészben a várakozóhelységbe történik, itt más műszaki megoldás javasolt.
A csarnokban lévő 1. emeleti vezénylet felújítása a közelmúltban történt meg, ennek műszaki kivitelezése nem elfogadható, mivel vélhetően a garanciális időszak még nem múlt el, azonnali javítások szükségesek. A fürdőhelységben a bal oldali zuhanyzójának padlóburkoló csempesora ferdén lett lerakva, ez a vizes burkolat miatt csúszásveszélyes, használatát, a kijavításig felfüggeszteni javaslom.
Keleti vezénylet zuhanyzó 1.jpg [sm-300]A zuhanyzó előtérben nincs padlóösszefolyó, ez szintén balesetveszélyes helyzetet okoz.

Keleti vezénylet fürdő.jpg [sm-300]A zuhanyzó külső előtérben (mosdóknál), a villamos szabványoknak nem megfelelően kialakított szerelvények találhatóak, azonnali intézkedések szükségesek az áramütés elkerülésének megelőzésére.

Keleti vezénylet fürdő.jpg [sm-300]A felsoroltakon kívül más helyen és formában is találhatóak lógó, nem megfelelően elhelyezett villamos vezetékek, amelyekről nem tudni, hogy veszélyt jelentenek-e?

Bodon Gábor, VDSzSz Szolidaritás, munkavédelmi szakértő