Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Heti és napi pihenőidő: mindkettő megilleti a vasutasokat, azonnali tárgyalásokat kezdeményeztünk a vasútvállalatoknál!


Az Alkotmánybíróság határozatában ugyanis megállapította, hogy a Munka törvénykönyvében szabályozott heti és napi pihenőidő olyan alapvetően eltérő rendeltetésű jogintézmények, amelyek egymástól függetlenül illetik meg a munkavállalókat.

Heti és napi pihenőidő: mindkettő megilleti a vasutasokat, azonnali tárgyalásokat kezdeményeztünk a vasútvállalatoknál!

Az Alkotmánybíróság 12/2020 (VI.22) AB-határozata egyértelműen kimondta, hogy

az az értelmezés azonban, miszerint a napi pihenőidő és a heti pihenőnap egy időben kiadható, nem egyeztethető össze az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdésével, mivel abból - a pihenőidők eltérő rendeltetésére tekntettel - az következik, hogy a napi és heti pihenőidő önálló jogcímen illeti meg a munkavállalókat.

A fentiek miatt kezdeményeztük, hogy a munkáltató tekintse át a heti és napi pihenőidő kiadásával kapcsolatos szabályozási és vezénylési gyakorlatát, ennek eredményéről - illetve a fenti Alaptörvény értelmezésnek esetleg nem megfelelő gyakorlatról - adjon tájékoztatást szakszervezetünk részére.

A szabályozási és vezénylési gyakorlat áttekintését követően a jogszerű munkáltatáshoz szükséges keretek fenntartása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a tárgyalásokat az esetlegesen szükségessé váló intézkedésekről, lehetséges megoldásokról.

Mivel ez a kérdéskör a MÁV-csoport minden társaságánál felmerül - ahogy az RCH-nál és a MÁV FKG esetében is -, a csoportszintű VÉT-ülést javasoltuk a tárgyalások megkezdésének színteréül.