Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Lezárult az Ítélőtáblán a XX. Küldöttgyűlés határozatainak megtámadására irányuló peres eljárás


A Fővárosi Ítélőtábla – mint másodfokú bíróság – minap kézbesített 17.Pf.20.478/2020/7. számú végzésével megszüntette a XX. Küldöttgyűlés határozatainak megtámadására irányuló peres eljárást. Sikertelennek bizonyultak tehát a VDSzSz Szolidaritás küldöttei által 2019. május 22-23. napján hozott többségi döntések megváltoztatására irányuló törekvések.

Lezárult az Ítélőtáblán a XX. Küldöttgyűlés határozatainak megtámadására irányuló peres eljárás

Mint arról már beszámoltunk a Fővárosi Törvényszék 2020. március 5-én meghozott 22.P.22.044/2019/21. számú ítéletével kimondta, hogy sem jogszabályt, sem Alapszabályt nem sértett a VDSzSz Szolidaritás XX. Küldöttgyűlése.

Az Ítélőtábla kimondta – egyezően a Fővárosi Törvényszék perben meghozott elsőfokú ítéletével –, hogy a közgyűlési határozatokat, így a Halasi Zoltánt ismételten elnökké nyilvánító határozatot hatályon kívül helyező jogerős ítélet eddig nem született, erre a felek egyike sem hivatkozott, ezért – a nyilvántartásban szereplő adatoktól függetlenül – Halasi Zoltánt jelenleg is az alperes törvényes képviseletére jogosult vezető tisztségviselőnek kell tekinteni.

Megalapozatlanok tehát azok – a szűnni nem akaró és a szakszervezetünk lejáratására irányuló – hamis állítások, mely szerint a VDSzSz Szolidaritásnak nincs törvényes képviselője.