Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Rendkívüli- és pótszabadság 2020-ban


A MÁV-Start Zrt. és a MÁV Zrt. hatályos Kollektív Szerződése (KSz) néhány esetben a Munka törvénykönyvén túlmenően rendkívüli- illetve pótszabadságot biztosít a munkavállalóknak, melyekről - az év végéhez közeledve - érdemes néhány szót ejteni.

A MÁV Zrt Kollektív Szerződése 43. § 3. pontja szerint azt a női munkavállalót, aki egy adott naptári évben 3, illetve azt a férfi munkavállalót, aki egy adott naptári évben 4 alkalommal igazoltan véradáson vesz részt a következő naptári évben 2 munkanap pótszabadság illeti meg. Tehát ebben az évben, azok részesülhetnek 2 munkanap pótszabadságban, akik 2019-ben a nők esetében 3, férfiak esetében 4 alkalommal vettek részt véradáson.

A 2020 évi véradáson való részvétel után járó pótszabadságot – ha nők 3, férfiak 4 alkalommal vettek részt azon - 2021-ben lehet kérni. A véradás igazolható a véradó igazolványba történt bejegyzés vagy az Országos Vérellátó Szolgálat a külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező területi szerve, illetőleg a véradószolgálatra kiadott működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató vagy egyéb intézmény által kiállított igazolás által.

A 43. § 4. pontja szerint a főrendelkező, tartalékos térfőnök munkakört betöltő munkavállalókat – kérelmükre – naptári évenként 2 munkanap rendkívüli szabadságban kell részesíteni.

A rendkívüli szabadságot a munkavállaló által megjelölt időpontban kell kiadni. A munkavállaló az erre vonatkozó igényét legalább 15 nappal korábban köteles bejelenteni a munkáltatónak. A rendkívüli szabadság igénybevétele az arra jogosult munkavállaló esetében nem eredményezhet rendkívüli munkavégzést és összhangban kell állnia az adott szervezeti egység szabadságolási ütemtervével.
A tárgyévben igénybe nem vett rendkívüli szabadság a tárgyévet követően nem vehető igénybe.

A rendkívüli szabadság időtartamára a munkavállalót az Mt. 146.§ (4) bekezdésében meghatározott mértékű díjazás, azaz a munkavállaló távolléti díjának (alapbér- és műszakpótlék) 70 %-a illeti meg.

A MÁV-Start Kollektív Szerződésének 49. § alapján naptári évenként kettő nap rendkívüli szabadság illeti meg a következő munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat:

  • jegyvizsgáló,
  • vezető jegyvizsgáló,
  • vizsgáló főkalauz,
  • kocsivizsgáló,
  • szolgáltatásellenőr
  • fedélzeti jegyellenőr

A KSz szabályai szerint a rendkívüli szabadság iránti kérelmet az érintett hónap munkaidő-beosztásának közlését megelőzően írásban be kell jelenteni, tehát, aki még nem vette igénybe a rendkívüli szabadságát az november hónapra október 23-ig, a december hónapra pedig november 23-ig jelezheti a munkaidő-beosztását készítőjének.

A rendkívüli szabadság időtartamára a KSz 49. § 3. pontja és Mt 146. § (5) bekezdése alapján a munkavállaló távolléti díjának (alapbér és műszakpótlék) 70 %-a illeti meg.

A rendkívüli szabadságot a munkavállaló által megjelölt időpontban kell kiadni, amennyiben arra vonatkozó igényét időben - a munkaidőbeosztás közlését megelőzően - a munkáltatónak bejelentette.

A naptári évben ki nem vett rendkívüli szabadság elvész, azt a következő évre átvinni nem lehet!

A 49/A. § 3. pontja szerinti azt a női munkavállalót, aki egy adott naptári évben 3, illetve azt a férfi munkavállalót, aki egy adott naptári évben 4 alkalommal igazoltan véradáson vesz részt a következő naptári évben kettő munkanap pótszabadság illeti meg, a jogosultságot véradó igazolvánnyal, vagy erről kiállított hivatalos igazolással kell igazolni.

A 49/A. § 4. pontja kimondja, hogy a munkavállalót egy munkanap pótszabadság illeti meg először attól a naptári évtől kezdve, amelyikben a 60. életévét betölti.

dr Szabó Monika, VDSzSz Szolidaritás
Debrecen területi vezető ügyvivő helyettes