Nálunk minden
a vasutasokról szól!

Rákosrendezői tartózkodó: sürgős intézkedést kezdeményeztünk!


A megoldás elodázhatatlanná vált, hiszen a hidegben még átmenetileg sem várható el a tagtársainktól, kollégáinktól, hogy az állomás területén található padokon töltsék többek között a munkaközi szünetüket. Dr. Gönczi Tamás, a VDSzSz Szolidaritás Startos társasági vezetője dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatója részére - tagtársainkkal való egyeztetést követően - több javaslatot is tett. 

Mint ismeretes Bp. Nyugati pu. felújítása miatt a munkaközi szünetüket Rákosrendező állomáson letölteni kénytelen vezető jegyvizsgáló és jegyvizsgáló kollégák számára kijelölt – a takarítók öltözőjéből leválasztott – tartózkodó helyiséggel kapcsolatban folyamatos és jogos panaszok merültek fel tagtársaink, kollégáink részéről.

Ismereteink szerint mintegy három hete a helyszínen dr. Tura Szvetlána, a MÁV-Start humánerőforrás igazgatója is meggyőződött az ottani áldatlan állapotokról, és elismerte a kijelölt helyiségnek a célra való alkalmatlanságát. Ugyanakkor az érintett kollégák érdemi intézkedést, változást azóta sem tapasztaltak.

Tekintettel a közelgő késő őszi, téli időszakkal együtt járó időjárás változásra, a helyzet megoldása elodázhatatlanná vált, mivel a hideg időben még átmenetileg sem várható el a tagtársainktól, kollégáinktól, hogy az állomás területén található padokon töltsék a munkaközi szünetüket, vagy egyéb rövid távú tartózkodással járó idejüket.

Mivel a helyzet megoldására irányuló konkrét tervekről az érintett kollégáknak nincs tudomása, ugyanakkor a Nyugati pu. átépítésével kapcsolatban olyan híreket lehet hallani, hogy a munkálatok még hosszú ideig elhúzódhatnak, szakszervezetünk – a helyszínen való tájékozódás alapján is – az alábbi lehetséges megoldásokra tesz javaslatot:

1. A szükséges komfort funkciókkal felszerelt konténer tartózkodó telepítése Rákosrendező állomás területére; Ez azért tűnik a leginkább kézenfekvőnek, mert kiküszöbölné a MÁV Zrt.-vel való folyamatos ad hoc egyezkedés szükségességét, ami a Nyugati átépítésének esetleges elhúzódására figyelemmel kifejezetten kívánatos volna.

2. Az állomás területén található egykori (jelenleg használaton kívüli) szolgálati lakások egyikének a soron kívüli rendbehozatala, a jegyvizsgálói tartózkodó céljára való alkalmassá tételhez szükséges mértékben

3. A MÁV Zrt. Budapesti Területi Igazgatósággal való egyeztetés alapján a Rákosrendező Forgalmi Csomópont épületében található, erre a célra már bevált oktató teremnek a folyamatos rendelkezésre bocsátása. (Amennyiben ez másként nem oldható meg, akár a Csomópont által ide tervezett oktatásoknak ideiglenesen más alkalmas helyszínre – pl. Bp. Nyugati területén található oktató helyiségek, BGOK, Tatai út, stb. – való átszervezésével.)

4. Rákosrendező Forgalmi Csomópont épületében a célra alkalmassá tehető helyiség kiürítésének, és ideiglenesen a MÁV-START Zrt. rendelkezésre bocsátásának kezdeményezése. Feltételezésünk szerint, ha jelenleg nincs is olyan üres iroda, vagy helyiség, amit a Csomópont nem használ, de az épületben dolgozó munkavállalók közül egy-két főnek az átmeneti összeköltöztetésével egy iroda felszabadítása szükségmegoldásként rövid időn belül megvalósítható lenne.

A helyzet rendezéséig kezdeményezzük továbbá, hogy a megfelelő feltételek biztosításáig a kollégák fordájában, illetve munkaidő-beosztásában ne kerüljön Rákosrendező állomáson letöltendő munkaközi szünet kijelölésre.